Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statsrådens mangel på respekt for folket og demokratiet

Vi er i midten av desember og ulvedebatten har blitt en slags juletradisjon på godt og vondt.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre). Foto: Ketil Blom Haugstulen
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre). Foto: Ketil Blom Haugstulen

Jakten i ulvesona starter 1. januar og avgjøres tradisjonelt omtrent når Stortingets opposisjon har tatt juleferie. I 2017 hadde vi et år med en rekordstor ulvestamme. På tross av den høyeste jaktkvoten på mange år har beitesommeren i 2018 vært blodig og psykisk belastende for veldig mange bønder.

Alt tyder på at ulvebestanden på tross av høy kvote fortsetter å vokse i rekordfart, konsekvensene er fatale for dem som rammes hardest.

I dag har vi totalt ni rovviltnemnder fordelt i geografiske soner i Norge. Hver nemnd består av fem eller seks medlemmer oppnevnt av miljøverndepartementet etter anbefaling fra de berørte fylkeskommunene.

Hvert år møtes nemndene og setter en kvote for de store rovdyrene våre som tar hensyn til lokalsamfunnet og lovverket. Vi har altså en demokratisk valgt nemnd som gjør et vedtak i henhold til loven og deres mandat.

Rovviltnemndene besluttet i sommer at det skulle tas ut tre flokker med ulv i ulvesona; Mangen, Slettås og Hobøl. Dette kunne de gjøre fordi bestanden av ulv er langt forbi bestandsmålet på fire til seks årlige ynglinger hvorav minst tre kull skal være født i Norge og kun oppholde seg i Norge.

I fjor var det 10,5 ynglinger. Det finnes derfor ingen tvil om at bestanden ikke bare er levedyktig og oppfyller bestandsmålet, den er faktisk i ferd med å komme ut av kontroll. På tross av dette velger Ola Elvestuen å kun godta felling av en flokk, Slettåsflokken.

I Venstre sitt politiske grunnlag finner vi blant annet disse setningene. «Friheten skal gjelde overalt og for alle.» «Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet.» «Alle er likeverdige, men ingen er like.» «Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst.» «Politisk makt skal komme nedenfra.»

De som har ulven i sitt nærområde opplever nedsatt livskvalitet og sviktende inntektsgrunnlag, da husdyrhold og beitedrift er umulig sammen med ulv. Venstre snakker om at politisk makt skal komme nedenfra, men her sparkes det hardt ovenfra og ned.

Ola Elvestuen følger ikke opp stortingsforlik, og utfører heller ikke synlige forsøk på å dempe konflikten. Derimot bidrar han til å skape en mer polarisert debatt, frustrasjon og redusert livskvalitet for mange.

Senterungdommen krever at statsråden følger opp stortingsforlik og rovviltnemndenes anbefalinger.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Matteknologi - en milliardindustri