Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statsbudsjettet struper bærekraftig planlegging i distriktene

NMBU utdanner planleggere for arbeidslivet i hele landet. Vi står foran en krise på mange måter: natur og klima, energi og geopolitisk.

Må snakke sammen: Det er på tide at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik snakker sammen, skriver innsenderne. Foto: Heiko Junge / NTB
Må snakke sammen: Det er på tide at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik snakker sammen, skriver innsenderne. Foto: Heiko Junge / NTB

Hvordan kan vi da få til en god samfunnsutvikling for mennesker, samfunn og miljø? Kommunen har et stort ansvar for denne samfunnsutviklingen som skal gi oss levende og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Da er rett og nok kompetanse innenfor areal- og samfunnsplanlegging avgjørende.

Det er et akutt behov for planleggere i distriktene. Det er vanskelig for kommunene å rekruttere fagpersoner med kompetanse i by- og regionplanlegging. Slik at det vært i mange år - det er ikke nok planleggere som utdannes. Tre av fire kommuner har vanskelig for å rekruttere planleggere, ifølge en undersøkelse i 2019. De minste kommunene har størst utfordringer.

Kompetanseutfordringer koster dobbelt for kommunene. Mangel på kompetanse hindrer den nødvendige planleggingen. Samtidig må kommunene bruke penger på å kjøpe tjenester hos private aktører istedenfor å utvikle egen kompetanse. Av den grunn gjorde Stortinget et anmodningsvedtak om å styrke planleggingsutdannelsen. Dette vedtaket har begrunnet universitetenes, KS og departementets arbeid med å styrke utdanningen ved flere utdanningsinstitusjoner.

Annonse

Det utdannes for få planleggere - nå strupes dette ytterligere. Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er Norges største planfaglige miljø som utdanner planleggere. NMBU fikk 20 ekstra studieplasser for hvert årstrinn fordelt på studieprogrammene by- og regionplanlegging og folkehelsevitenskap i revidert nasjonalbudsjett våren 2020. Det var ikke mange nok til å svare ut behovet i arbeidslivet, men et stykke på vei. Nå er disse foreslått trukket tilbake. Da må vi kutte både studieplassene og mange årsverk.

Kutt i studieplasser gjør at vi ikke kan svare ut behovet i næringslivet og i distriktene. Færre studieplasser i et etterspurt og samfunnsviktig studie gir færre planleggere til kommunene. Kuttet vil også svekke etter- og videreutdanning som arbeids- og næringslivet trenger. Kanskje verst - utfasingen av studieplassene vil forsterke den store kompetanse- og kapasitetsutfordringen i kommunene.

Kuttet hindrer bærekraftig samfunnsutvikling. Universitetenes rolle er å sørge for kompetanse til arbeidslivet om hvordan vi skal planlegge for en bærekraftig utvikling. Færre planleggere gjør oss i dårligere stand til å løse den nødvendige omstillingen til en mer bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging og utvikling av gode lokalsamfunn. Regjeringen må hjelpe oss med å øke kapasiteten.

Kompetanse og distriktsutvikling henger sammen. Det er derfor på tide at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik snakker sammen om distriktenes samfunnsutfordringer og kompetansebehov. Noe annet er både kortsiktig, dyrt og lite bærekraftig.

Neste artikkel

Vi har en stor og økende skogressurs