Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Spis biff og fårikål med god samvittighet

Kjøttkonsumet i verden skal ned, men det skal ikke bort helt, sier Oxford-professor Myles Allen. Derfor kan nordmenn fortsatt spise kjøtt.

Foto: Brandy McKnight / Mostphotos
Foto: Brandy McKnight / Mostphotos

Det har falt representanter for NOAH (og DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim tungt for brystet at Aftenpostens kommentator Joacim Lund kunne være så «kjettersk» å sette miljø- og klimaeffekten av kua inn i en større sammenheng og «grønnvaske» biffen. Disse mener at Lund har feiltolket forskningen til professor Myles Allen fra Oxford, men Lund har sitt på det tørre.

Allen er hovedforfatteren av en ny beregningsmetode for klimagasser . Denne tar hensyn til at CO2 akkumuleres i atmosfæren, mens metan brytes ned av naturlige prosesser og er kortvarig. Allen har uttrykt seg slik om kjøtt og klimavirkninger: “We don’t actually need to give up eating meat to stabilise global temperatures. We just need to stop increasing our collective meat consumption. But we do need to give up dumping CO2 into the atmosphere”.

Annonse

I Norge utgjør CO2 mer enn 80 prosent av klimagassutslippene. Med sin ensidige vekt på metan fra kua, bidrar NOAH og Alstadheim til å ta oppmerksomhet vekk fra den virkelige klimaverstingen – utslipp av CO2.

Halvparten av de norske metanutslippene stammer fra andre kilder enn jordbruket, og av disse er olje- og gassutvinningen størst. Hvorfor rettes ikke pekefingeren mot olje- og gassindustrien?

Landbruket har inngått en avtale med staten om betydelige utslippskutt. Dette skal oppnås på andre måter enn ved å kutte i selve produksjonen av kjøtt og mjølk. Kua, sauen og geita står for halvparten av matproduksjonen i Fastlands-Norge og er derfor avgjørende for vår matsikkerhet. Det er bare de som kan bremse gjengroingen av inn- og utmark og derved sørge for at vi også kan ta vare på det biologiske mangfoldet. Vi kan spise biff og fårikål med god samvittighet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Forteljing frå ei anna verd