Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp står ikke alene i debatten om rovdyr

Selv om vi ble alene i Stortinget, har vi beitenæringa med oss. Både reindrifta og sauenæringa støtter oss i at terskelen for uttak av rovvilt er for høy.

Sveinung Rotevatn ville ha bomma grovt, sjøl om han tok med seg Jon Georg Dale på rovdyrjakt, skriver Siv Mossleth (Sp). Foto: Svein Egil Hatlevik
Sveinung Rotevatn ville ha bomma grovt, sjøl om han tok med seg Jon Georg Dale på rovdyrjakt, skriver Siv Mossleth (Sp). Foto: Svein Egil Hatlevik

Torsdag ble Senterpartiets forslag «Stortinget ber regjeringen umiddelbart sørge for uttak av rovvilt i, og i tilknytning til, tamreinens kalvingsområder» debattert i Stortinget. Nationen skriver som overskrift at Senterpartiet stod alene i opphetet debatt om rovdyr. Det er feil. Selv om vi ble alene i Stortinget, har vi beitenæringa med oss. Både reindrifta og sauenæringa støtter oss i at terskelen for uttak av rovvilt er for høy.

Les saken:

Så skriver Nationen at Senterpartiet sendte flere representanter på talerstolen. Det er feil. Kun en representant trengte å gå på talerstolen, for å ta opp forslaget vårt. Sandra Borch gjorde det, uten at noen trengte «sende» henne opp. Alle fra Senterpartiet som deltok i debatten gjorde det fordi vi syns rovviltpolitikk, beitebruk og mat er viktig.

Annonse

Jon Georg Dale sier at han mener at Senterpartiets forslag vil føre at Stortinget må behandle enkeltvedtak om felling. Det er selvsagt helt feil. Det er et falskt premiss og et forsøk på å finne en bortforklaring på hvorfor FrP er et støtteparti til Venstre i regjering. Forslaget vårt er et prinsippvedtak for å senke terskelen for uttak av rovvilt i reinens kalvingsland.

Det er derimot riktig som Nationen skriver, at miljøminister Sveinung Rotevatn takket Jon Georg Dale for støtten. Det er også riktig at jeg da brast i latter, så helt uten humør var ikke debatten selv om humørmangel var et tema. Jeg så det ironiske i at Frp, som ifølge egne representanter nettopp er kommet ut av fengselet, nå lojalt støtter fangevokteren og frivillig går inn i cella igjen.

Nationen skriver at Rotevatn sa at de som ønsker å jobbe med enkelttillatelser for felling kan søke jobb hos fylkesmannen. Det er feil, tillatelser til ekstraordinære uttak av gaupe, jerv, bjørn eller ulv gis ikke av fylkesmannen, men av Miljødirektoratet. Fylkesmannen kan gi fellingstillatelse på kongeørn, men i praksis gis det nesten aldri, fordi lovverket er så strengt. Miljødirektoratet kan gi fellingstillatelse på ørn, utenom det lovverket fylkesmannen må forholde seg til.

Så siterer Nationen Rotevatn på at halve Sp-gruppa gikk på talerstolen og ikke hold «gledesstrålende innlegg fulle av humor og sjarm». Vi har en feilslått rovviltpolitikk som fører til at reindrifta står på kanten av stupet og at Mattilsynet gir beitenekt i Trøndelag. Du må nesten være politiker fra Venstre for å oppfatte dette som en gladsak. Vi som har et stort hjerte for miljøvennlig produksjon av mat fortviler. Ikke for at Senterpartiet blir nedstemt, men fordi vi vet hvor vanskelig og sår situasjonen er for alle som går i fjellet og leter etter skadde og døde dyr.

Så siteres Rotevatn på at han tror at vi i Senterpartiet ville at han skulle oppsøke et tamreinsområde og skyte et rovdyr. Det er feil igjen. Sveinung Rotevatn ville ha bomma grovt, selv om han tok med seg Jon Georg Dale.

Rovviltkameratene Rotevatn og Dale ville bomma grovt på målet begge to, uansett om de gikk til oppgaven humørløse eller gledesstrålende og fulle av humor og sjarm...

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Politileder: Slutt å svartmale politireformen