Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp sprer desinformasjon – igjen

Vi kan ikke huske en større desinformasjonskampanje fra et norsk politisk parti enn den Senterpartiet nå sprer om regjeringens domstolsreform. Dette begynner å ligne på en viss politiske ledelse i USA de siste fire årene

Ingen domstoler skal legges ned. Vi skal derimot ha økt rettssikkerhet, raskere saksbehandlingstid og økt aktivitet i distriktsdomstolene, skriver Høyre-politikerne. Foto: Siri Juell Rasmussen
Ingen domstoler skal legges ned. Vi skal derimot ha økt rettssikkerhet, raskere saksbehandlingstid og økt aktivitet i distriktsdomstolene, skriver Høyre-politikerne. Foto: Siri Juell Rasmussen

I svært mange av landets lokalaviser har Senterpartiet den siste uken nok en gang skremt velgerne med at lokale domstoler skal legges ned, og at «tusenvis» av distriktsarbeidsplasser forsvinner.

En slik villedende skremselspropaganda må tilbakevises, og debatten må ned på et saklig nivå igjen.

Domstolene i Norge fungerer veldig godt. Den tredje statsmakt nyter høy tillit fra befolkningen og domstolene våre er blant de mest uavhengige i verden. Det er likevel noen grunnleggende problemer som vi nå foreslår å gjøre noe med:

* De store domstolene har ofte lange køer.

* De små domstolene har mye ledig kapasitet som ikke blir brukt

* Små domstoler har problemer med å rekruttere nye dommere

* Sakene avgjøres ulikt mellom domstolene

Annonse

For å møte disse utfordringene har regjeringen foreslått å utvide rettskretsene. Forbedringen ligger i at domstolene nå kan fordele sakene mer jevnt mellom seg slik at ledig kapasitet utnyttes, og at det blir mer aktivitet i hver enkelt domstol. Dette vil naturligvis også lette på saksbehandlingstiden.

Riksrevisjonen avdekket at flere små domstoler hadde ledig kapasitet opp mot 50 prosent. At Senterpartiet velger å ikke være med å løse dette problemet er et mysterium for oss.

Domstolene innenfor hver nye krets vil bli ledet av èn sorenskriver. I dag har hver domstol sin sorenskriver. Vi vil med dette forslaget få litt færre sorenskrivere som driver med administrasjon og ledelse, og flere dommere. Ingen av dagens sorenskrivere skal miste jobben.

De skal heller overføres til dømmende virksomhet. Det er også viktig å understreke at vi ikke legger opp til noen hoved-domstol i hver rettskrets. Alle domstoler er likestilte, og sorenskriveren skal ha sin tilstedeværelse på alle domstolene i kretsen.

Vi må få være ekstremt tydelige: Ingen domstoler skal legges ned. Vi skal derimot ha økt rettssikkerhet, raskere saksbehandlingstid og økt aktivitet i distriktsdomstolene.

Både tingretter, privatpersoner og politiske partier har all rett til å diskutere denne reformen. Uenighet og debatt er viktig i en rettstat og i et demokrati. Men det er uansvarlig å spre feilinformasjon slik Senterpartiet gjør.

Vi kan ikke la folk sitte igjen med et inntrykk av at folk mister domstolen sin. Derfor ønsker vi å sende en tydelig beskjed om at alle domstoler skal bestå

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Acer-dommen bør til Høyesterett