Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp og Ap må velge: Oljen eller maten

Det er kode rød for menneskeheten – nå eller aldri for klimaet. Dere er partier som mener alvor med matsikkerhet og den norske bondens framtid, da må dere gi oljepolitikken en ny kurs.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir møtt av demonstranter fra Greenpeace under valgkampen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir møtt av demonstranter fra Greenpeace under valgkampen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Norske bønder må forholde seg til et vanskeligere klima. Allerede har økende ekstremvær ført til store utfordringer også i norsk landbruk. Tyskland opplever ekstrem flom, og på nyhetene ser vi branner i Sør-Europa, Russland, Canada og USA.

Budskapet fra både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) er krystallklart: Det er ikke plass til et eneste nytt oljefelt om vi skal nå klimamålene. Vi har allerede funnet langt mer olje og gass enn vi kan utvinne dersom vi skal unngå klimaendringer som vil gjøre deler av kloden ubeboelig.

Dersom verdens ledere ikke snart lytter til budskapet fra klimaforskerne, vil norske familier og arbeidere over hele landet kjenne på klimaendringenes livsomveltende konsekvenser. Få steder er dette så synlig som i primærnæringene. Tørkesommeren 2018 viste hvor sårbart jordbruket er for klimaendringer. Fôrtransport fra de deler av landet som ikke ble rammet gjorde at de tørkerammede bøndene greide seg bedre. Nettopp det å opprettholde aktive små og store gardsbruk over hele landet er derfor et viktig tiltak for å gjøre norsk matforsyning mer robust i et endret klima.

Skal vi tro meningsmålingene kan det godt tenkes at Senterpartiet og Arbeiderpartiet får regjeringsmakt etter valget. Vi håper partiene vil skjøtte det ansvaret som regjeringsmakt innebærer.

Den fremste oppgaven for en regjering må være å sikre livsgrunnlaget vårt. Jorda som vi lever på og av. Med klimaendringer som forverrer seg, vil også matsikkerhet og selvforsyning bli stadig viktigere. Vi må bruke mer av landet, vi må produsere mer av maten vår selv, og vi må spise mer av det vi produserer.

Alle sektorer og alle land må om ganske kort tid bli fossilfrie. Men også i et lavutslippssamfunn trenger vi mat og et hvert land må sørge for matsikkerheten til sine innbyggere. Skal det bli nok mat til alle må vi prioritere matvekster på den jorda som er egnet til det, og drøvtyggere må utnytte de store grasressursene i inn- og utmark. Biologiske utslipp fra matproduksjon vil være der også i framtida. Fossil energi derimot, kan vi erstatte og bruke mindre av - både i jordbruket og andre sektorer.

Norge kan gjøre en forskjell. Oljenæringa gjør Norge til verdens syvende største eksportør av klimagassutslipp. Om et av verdens rikeste oljeland trapper opp på det kommende klimatoppmøtet i Glasgow og erklærer at vi har lyttet til FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået, som krever stans i nye oljelisenser, er det grunn til å tro at vi kan få flere med oss.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sp stuper i ny måling – flertallet glipper for rødgrønn trio