Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp må bli et selvstendig sentrumsalternativ

Moses gikk ikke til høyre eller venstre. Han holdt seg i sentrum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Med henvisning til publisert artikkel i Nationen den 9. august om Arbeiderpartiets valgkampnotat som peker ut Senterpartiet som hovedfiende i kampen om distriktene, vil jeg med dette debattinnlegget fra Fylkesårsmøtet i Buskerud Senterparti 2019 understreke vårt standpunkt i sakens anledning:

Sigdal og Eggedal Senterparti opplever at Senterpartiet til stadighet blir utfordret på hvilken «side» i norsk politikk partiet skal tilhøre. Det samme «kravet» førte til at KrF gjennomgikk en meget vanskelig prosess i fjor høst, med stor intern splittelse og enda dårligere velgeroppslutning som resultat.

Og jeg ble i grunnen svært overrasket over at KrF i det hele tatt ville velge side på denne måten. Jeg skal ikke påberope meg veldig stor kunnskap i bibelhistorien, men her er det blant annet å lese at da Moses skulle bringe sitt folk i sikkerhet, så delte han Rødehavet for å skaffe sikker vei! Men han gikk da ikke til høyre eller venstre! Den trygge veien åpenbarte seg i sentrum!

Dette faktum kan selvfølgelig også underbygges vitenskapelig. Senterpartiets kompleksitet er rett og slett anatomiens svar på den perfekte politiske kropp. Vi mennesker står og går absolutt mest stødig med både høyre og venstre bein. Vi jobber og kan hjelpe hverandre best med begge hender. Å se med to øyner gir dybdesyn. Men alle våre viktigste vitale deler er i sentrum. Og da tenker jeg først og fremst på hodet og hjertet.

Annonse

I en stadig mer polarisert politisk debatt, mener vi at vi bør se våre ulikheter som vår største styrke for å nå våre felles mål om trygg norsk mat, bygge nære samfunn nedenfra og forvalte norske naturressurser med våre egne hender.

Det må være stor takhøyde for alle engasjerte mennesker, selv med forskjellig bakgrunn, meninger og interesser, samtidig som vi må være lojale i forhold til gitte mål og hensikter. Vi mener derfor at Senterpartiet i sterkere grad må synliggjøre at partiet ikke skal plasseres i noen av sidefløyene, men være det ene sterke, selvstendige partiet i sentrum av norsk politikk.

En slik organisasjon er avhengig av høy grad av åpenhet, respekt og tillit mellom medlemmene. Det er et gjensidig ansvar vi alle har. Åpenhet, respekt og tillit eksisterer hverken hver for seg eller kun ensidig. Sigdal og Eggedal Senterparti håper derfor at vi kommuniserer nettopp dette også tydelig i valgkampen.

Lokalt samarbeider Senterpartiet allerede i ulike tverrpolitiske sammensetninger. Slik vil det også bli etter høstens valg. Derfor mener vi at Senterpartiet sentralt i større grad også bør løsrive seg fra forhåndsdefinerte allianser og markere seg først og fremst som det eneste samlende sentrumspartiet i norsk politikk. Dette mener vi også innebærer at Senterpartiet til enhver tid må ha en egen definert statsministerkandidat.

Arbeidet med å etablere Senterpartiet som et selvstendig sentrumsalternativ for stortingsvalget 2021 bør starte nå og derfor også være grunntonen i den kommende lokale og regionale valgkampen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kraftinntektene er sikret