Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sp angriper vernede vassdrag

Et utslag av den mangel på miljøpolitikk som Senterpartiet nå står for.

Mer kraftutbygging: Bare Sp støtter Frps forslag om å åpne de vernede vassdragene for kraftutbygging. Foto: Mariann Tvete
Mer kraftutbygging: Bare Sp støtter Frps forslag om å åpne de vernede vassdragene for kraftutbygging. Foto: Mariann Tvete

21. januar behandlet Stortinget et forslag fra Frp om å åpne de vernede vassdragene for kraftutbygging. Bare Senterpartiet støttet dette forslaget.

Jeg var saksordfører da Stortinget på slutten av åttitallet behandlet det som ble kalt Samlet plan for vassdrag. Den skulle sikre at videre kraftutbygging ble basert på en prioritering der vern av store naturverdier ble tillagt avgjørende vekt. Kanskje enda viktigere var det at Stortinget også vedtok flere verneplaner, som skulle skjerme viktige vassdrag mot utbygging.

Annonse

Det var stor politisk kamp om dette, men lærdommen etter Alta-utbyggingen var ennå såvidt fersk at det var mulig å få det til. Nå - førti år etter Alta - vil Senterpartiet gå i en annen retning. Jeg synes å kjenne igjen mønsteret, det er utbyggingskåte lokalpolitikere som presser på, slik det nå har kommet fra politikere i Trøndelag. Kortsiktig gevinst prioriteres foran langsiktige verneverdier.

Det er veldig skuffende at Senterpartiet på Stortinget nå har slått inn på denne veien, og vil ødelegge det vi en gang fikk til. Dessverre synes dette å være et utslag av den miljøpolitikken - eller mangel på miljøpolitikk - som Senterpartiet nå står for.

Jeg er likevel glad for at de øvrige partiene ikke vil angripe verneplanene.

Jeg forventer en langt mer offensiv miljø- og klimapolitikk fra Senterpartiet, og det må også gjelde oljepolitikken. Det holder ikke bare å avvise andres forslag uten å komme opp med egne alternativer. Og det må være lov å kreve respekt for krevende kompromisser som ble skapt, i stedet for å prøve å slå politisk mynt på å angripe dem, slik vi så i saken om verneplanene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Koko fra EU om klær