Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Som man roper, får man svar

Ei utfordring til Klassekampen og Nationen: Spør folket om handelsavtale, ikke bare EØS-avtalen.

Feil spørsmål: Nationen burde ha spurt folk om de vil ha en annen frihandelsavtale enn EØS. Grafikk: Nationen
Feil spørsmål: Nationen burde ha spurt folk om de vil ha en annen frihandelsavtale enn EØS. Grafikk: Nationen

Klassekampen og Nationen spør jamt og trutt folket om deres syn på EØS, via meningsmålingsinstituttet Sentio. Spørsmålet som stilles er: «Dersom det skulle være folkeavstemming om EØS-avtalen i morgen, ville du da ha stemt…» Svaralternativer er ja, nei og vet ikke.

Svarene viser en meget klar ja-overvekt (60 prosent), mens nei-sida får 20. Det er en svakt økende forskjell over tid, i favør ja til EØS. KK velger å fokusere på SVs og SPs velgere i presentasjonen. De er i utakt med partienes politikk. 71% av SVs velgere (ikke medlemmer) og 49% av SPs velgere sier ja til EØS. Så er vel alt såre vel for EØS-tilhengerne, som sikkert vil glede seg over tallene noen dager.

Tja. Dette bildet har vi sett i over 15 år. Samtidig har det vært noen forsøk på å teste ut velgernes EØS-trofasthet ved å stille spørsmålet litt annerledes: Hva ville du velge om du fikk valget mellom dagens EØS-avtale og en ordinær handelsavtale med EU?

Da blir svarbildet et helt annet. Ulike målinger gir noe ulike resultater, men det store bildet viser om lag uavgjort mellom disse alternativene. Det enda begrepet «handelsavtale» sjølsagt kan gi rom for tolkninger og oppfattes ulikt av respondentene.

Annonse

Jeg vil utfordre redaktørene i Klassekampen og Nationen: Neste gang dere gjennomfører en EØS-måling – så still spørsmålet slik: Hvis du i morgen fikk velge mellom en EØS-avtale og en handelsavtale mellom Norge og EU, hva ville du ha foretrukket? 1) EØS 2) Handelsavtale 3) Vet ikke. Det kunne gi opphavet til flere interessante og fruktbare diskusjoner om EØS-avtalens forankring i det norske folk.

En helt annen sak er forståelsen av begrepet «handelsavtale». Det kan forstås på flere måter, siden det finnes ulike handelsavtaler i verden. Også med EU: Kfr. Sveits, Canada, UK m.fl. Det er derfor av demokratisk betydning å få en omforent og enhetlig forståelse av begrepet. Det må utredes!

SV har foreslått at Stortinget skal be Regjeringa utrede alternativer til EØS. Så langt med negativt resultat. Med Høyre i førersetet i regjeringa vil det neppe skje. Med en annen regjering derimot? I tillegg til SV har Fellesforbundets landsmøte fremmet dette kravet, som gjenspeilet fagbevegelsens uro over EØS-avtalens inngripende karakter i arbeidslivet, overfor tariffavtaler, arbeidsmiljø, ILO-konvensjoner og kampen mot sosial dumping. Det er gledelig at Jonas Gahr Støre nå har åpna døra på gløtt ved å uttale at han «ikke er mot kunnskap».

Hvis KK og Nationen virkelig ønsker å forholde seg til den reelle politiske situasjonen i Norge fram mot valget, skifter de spørsmålsstillinga i undersøkelsen sin. Da vil avisene bli enda mer interessante med hensyn til den politiske situasjonen foran stortingsvalget 2021.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sp spenner bein på løsningene