Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snudd på hodet

Nationen melder 8. juni at funn av én art kan stanse en hogst. Hadde det vært så vel!

Ikke bærekraftig: Norsk skogbruk er ikke bærekraftig før næringsnøytrale, fagbiologiske registreringer er foretatt i all skog som planlegges hogd, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Ikke bærekraftig: Norsk skogbruk er ikke bærekraftig før næringsnøytrale, fagbiologiske registreringer er foretatt i all skog som planlegges hogd, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Problemet er ikke feilregistrering av enkeltfunn, men at skogen forvaltes uten kunnskap om naturverdiene. Skognæringen, som selv har fått ansvar for å registrere og ivareta naturmangfoldet, har sviktet totalt. Fagbiologer finner 5-10 ganger mer en skognæringens registranter i de samme områdene.

Det er ikke nødvendigvis metoden som benyttes det er noe galt med – brukt av næringsnøytrale registranter bekreftes de store avvikene. Dette medfører at skogbruket ikke vet – og ikke vil vite – hvilke verdier som befinner seg i skogen før hogst. En slik kunnskap er en forutsetning for bærekraftig skogbruk.

Annonse

Norsk skogbruk er ikke bærekraftig før næringsnøytrale, fagbiologiske registreringer er foretatt i all skog som planlegges hogd. Slike registreringer er flere ganger etterlyst av Stortinget, men er sabotert av skognæringens venner i Landbruks- og matdepartementet.

I denne situasjonen burde skognæringen egentlig være dypt takknemlig for at mange mennesker bruker sin fritid til å lete etter og dokumentere forekomster av sjeldne arter. Med næringens egen sabotasje av kunnskap, er disse registreringene siste skanse for mange arter.

Før eller siden vil det komme for en dag, også for kundene til norske skogprodukter, at det skogbruket vi driver ikke ivaretar naturmangfoldet, at vi bevisst har unnlatt å registrere naturverdiene tilfredsstillende før vi slaktet skogen. Ingen kan med hånden på hjertet garantere tyske, engelske og nederlandske kunder at norske produkter ikke bidrar til ødeleggelse av uerstattelig natur – sertifisering til tross. Også sertifiseringen og kontrollen med virksomheten har næringen greid å ta kontroll over.

Med tilstrekkelig vern og nøytrale naturregistreringer av all eldre skog, vil vi på en helt annen måte framstå som naturvennlige, bærekraftige og tilpasset nye tider.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Yara må ta jorda på alvor