Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Snikksnakk om brexit

De nye grenseproblemene er ikke tilfeldige hendelser, slik Nei til EU vil ha det til.

Mister fordeler: Britene mister fordelene ved EU-medlemskapet. Verken handelsavtalen eller WTO redder dem fra de nye handelshindringene. Foto: Frank Augstein / AP / NTB
Mister fordeler: Britene mister fordelene ved EU-medlemskapet. Verken handelsavtalen eller WTO redder dem fra de nye handelshindringene. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Brexit-avtalen innfører nye handelshindre. Det prøver Peter Thomas Ørebech og Arne Byrkjeflot fra Nei til EU å bortforklare og mener undertegnede farer med skremselspropaganda (Nationen 24. februar). Det synes å være en vanlig strategi når argumentene ikke strekker til.

De mener at forsinkelser på grensen ikke gjør noe for sjømaten fordi kjøretøyene har kjøleteknologi. De hevder at problemene skyldes engangstilfeller, da franske myndigheter krevde virusprøver og fergeselskapet installerte nytt datasystem.

Dette er en dramatisk omskrivning av den virkeligheten som nå utspiller seg hver dag på grensene til Storbritannia. Avisa The Observer meldte 6. februar at eksportvolumet til EU gjennom britiske havner falt 68 prosent i januar sammenliknet med januar året før. Mellom 65 og 75 prosent av trailerne fra EU går tomme tilbake fordi det ikke er nok varer fra UK på grunn av problemene på grensen.

Mange bedrifter har midlertidig eller permanent stoppet eksporten til EU på grunn av økte kostnader, byråkrati og forsinkelser. En fiskeeksportør melder til Politico 17. februar at han må ha 30 til 40 A4-sider for fiskelasten. På papir.

Annonse

I en undersøkelse blant logistikkbedrifter rapporterte to av tre om forsinkelser på to til tre dager på import fra EU. Dette ifølge The Guardian 24. februar. Mens transporten til og fra Irland vanligvis har gått gjennom Storbritannia, skjer det nå en radikal endring ved at bedriftene velger å sende lasten sjøveien, noe som tar nærmere 20 timer, bare for å unngå de nye grenseproblemene.

Ved Irskesjøen ligger Holyhead, den nest største havnen etter Dover. Der har godsvolument gått ned med 50 prosent.

De nye grenseproblemene er ikke tilfeldige hendelser, slik Nei til EU vil ha det til. De skyldes at Storbritannia har gått ut av EUs indre marked og EUs tollunion. Britene ønsket ikke å følge EUs regler og er heller ikke del av veterinæravtalen som regulerer handelen med mat. Konsekvensen er veterinær grensekontroll og behov for dokumentasjon som helsesertifikater.

I tillegg kommer tollprosedyrene. Selv om det ikke innføres toll må alle varer tolldeklareres. Særlig har opprinnelsesreglene vist seg å være besværlige. Alt dette innebærer nytt byråkrati, red tape, forsinkelser og ikke minst økte kostnader for bedriftene.

Vi i NHO er særlig bekymret for de mindre bedriftene, som ikke har apparat til å takle de nye kravene. Problemene for sjømat kommer til å øke fra 1. april når Storbritannia innfører sin grensekontroll på import av matvarer. De har utsatt dette på grunn av manglende forberedelser. Det er behov for 50.000 nye tollere. Til nå er kun 10.000 på plass.

Ja, noen av problemene kunne vært unngått dersom britene hadde inngått en SPS-avtale (matkvalitet) med EU. Men det har de ikke, selv om de nå muligens er kommet på bedre tanker når de ser konsekvensene av den dårlige brexit-avtalen.

Men det har ikke noe å gjøre med Ørebechs henvisning til WTO-reglene om tekniske handelshindre eller SPS-reglene på matkvalitet. Det er en utpreget villedning når Nei til EU hevder at WTO-reglene hindrer innføring av nye handelshindre, det være seg ny toll, tollprosedyrer, samsvarsvurderinger eller kvalitetskontroller, når et land går ut av en avtale. Det er simpelthen ikke riktig. Det er ikke slik at alt fortsetter som før når man melder seg ut.

Skulle det utenkelige skje at Ørebech og Byrkjeflot meldte seg ut av Nei til EU, kan de ikke regne med å fortsatt nyte godt av de medlemsfordelene som organisasjonen tilbyr. Britene mister fordelene ved EU-medlemskapet. Verken handelsavtalen eller WTO redder dem fra de nye handelshindringene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når strømprisen rammer