Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Smuler i godtgjøring

Valle og Setesdal brannvesen mars 2021: 15 av 16 beredskapsvakter sier opp deltidsjobbene sine.

Alarm: Situasjonen er i ferd med å bli dramatisk. Det er grunn til å slå nasjonal alarm. Situasjonen i Valle og Setesdal kan fort forplante seg til andre kommuner, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB
Alarm: Situasjonen er i ferd med å bli dramatisk. Det er grunn til å slå nasjonal alarm. Situasjonen i Valle og Setesdal kan fort forplante seg til andre kommuner, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

Når krisen rammer risikerer kommunene å stå i situasjoner uten tilstrekkelig og operasjonell beredskap.

Situasjonen er i ferd med å bli dramatisk. Det er grunn til å slå nasjonal alarm. Situasjonen i Valle og Setesdal kan fort forplante seg til andre kommuner.

I dag får brannmannskapene i underkant av 2000 kroner i månedlig godtgjøring som beredskapsvakt i brannvesenet. Godtgjørelsen er en vits. Samtlige politikere i alle partier må nå sørge for å løfte godtgjøring og beredskap opp til sine stortingspolitikere.

Fordi? Fordi kommunepolitikerne sitter med det daglige ansvaret for forsvarlig drift av kommunene og av brannvesenet. Dersom vi ikke legger til rette for forsvarlig drift vil det få konsekvenser – først for kommuneøkonomien, dernest for tryggheten og sikkerheten til innbyggerne i kommunene. Vil vi det?

Setesdal brannvesen setter dagsorden ved å sette søkelys på en stadig mer underbetalt tjenesteleverandør. Brann- og redningsvesenet er kanskje den viktigste samfunnskritiske beredskapen i kommunene i dag.

Annonse

Brannmannskapene går døgnkontinuerlig vakt i kommunene. De som jobber i brannvesenet er vanlige folk i forskjellige yrker. De er lærere og gårdbrukere, entreprenører og yrkessjåfører, sjukepleiere og andre som bokstavelig talt slipper det de har i hendene når krisen oppstår. Kanskje er det naboen som må rykke ut når det verst tenkelige skjer.

De fleste i brann- og redningsvesenet er utdannet til å håndtere brann, hjertestans og førstehjelp. Mange av dem sitter på verdifull lokalkunnskap og må i tillegg håndtere krevende oppdrag som følge av fraværende politi og ambulanse.

Brann- og redningsvesenet har i stor grad blitt til en framskutt enhet for nettopp helsevesen og politi. Brannmannskapene må utøve både ordensmyndighet og ta ansvar i akuttsituasjoner uten tilstrekkelig eller nødvendig opplæring og utdanning. Uten våpen og uten livsviktige medikamenter. Slik utsetter brannmannskapene seg for en ekstra belastning. Lønn for strevet: i underkant av 2000 kroner per måned.

Godtgjørelsen har stått på stedet hvil siden 2013 i Valle. Misforstå meg rett, og dette er ikke til forkleinelse for andre blålysetater, men ville ansatte med lignende beredskapsoppgaver i politiet, blant leger og annet helsepersonell godtatt dette?

Setesdal brannvesen har satt nødvendig søkelys på en svært verdifull beredskap i bygdene våre. Vi liker gjerne å hylle våre hverdagshelter. Vi fremhever dem ekstra når de har bidratt til å berge liv.

Men kommuneøkonomien strekker ikke lenger til og storsamfunnet må bidra til at vi får kompensert for den beredskapen kommunene ivaretar og den belastningen våre brannfolk utsetter seg for.

Brann- og redningsvesen er et kommunalt anliggende og underlagt krav til mellom anna responstider når det gjelder utrykning. Stortinget må snarest ta nødvendig ansvar og sørge for at vi får et kraftig økonomisk løft for den viktige samfunnsberedskapen brannmannskapene og kommunene ivaretar i distriktene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mindre jord, mer import