Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småkraftsjef med store ord

Småkraftforeningens styreleder konstruerer et problem som ikke finnes, og så går han løs på det med store ord og lite innhold.

Overdose: Overføringskabelen til Nederland utgjør sammen med andre kabler til utlandet en overdose utvekslingskapasitet, skriver innsenderen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix
Overdose: Overføringskabelen til Nederland utgjør sammen med andre kabler til utlandet en overdose utvekslingskapasitet, skriver innsenderen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Småkraftforeningens styreleder Lars Emil Berge er ute med et innlegg rettet mot meg, i Nationen 27. mars. Tittelen er «Kablar er bra for samfunnet». Problemstillingen han reiser, er følgende: «Kva ville skjedd om vi ikkje hadde kablar til utlandet? Jau, vi ville måtta byggja ut ein voldsom overkapasitet i kraftsystemet for å sikra oss i turre periodar. Konsekvensane vil vera større dammar, fleire kraftverk, fleire vindmøller og større naturinngrep.»

En mer tøvete problemstilling skal det godt gjøres å konstruere i dagens norske energidebatt. Vi har både behov for og stor nytte av et fornuftig antall forbindelser til utlandet. Nedbøren varierer som kjent, og fra 1960 av har vi bygd ut forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Problemet nå er at vi allerede har bygget helt unødvendig stor kapasitet ut av landet! Det som da skjer, kan illustreres med en sammenligning fra helsesektoren: Når en pasient har risiko for blodpropp, forordner legen et blodfortynnende medikament. Riktig dosert reduseres risikoen for at pasienten skal dø. Hvis pasienten begynner å ta alt for mye av medisinen, øker risikoen for at selv små sår fører til at han dør likevel.

Annonse

På energiområdet er medisinen vår mot varierende nedbør å ha nødvendige forbindelser til utlandet. Rett «dosering» av medisinen kom i 1993, da den 3. kabelen til Danmark ble lagt. Alle nye forbindelser etter det, NORNED i 2008, Skagerak 4 til Danmark i 2014 og de kommende kablene til Tyskland og England, de er de rene «overdoser», for å holde oss til medisinen. De forbindelsene har da heller ikke noe med forsyningssikkerhet å gjøre, de er bygd og bygges utelukkende for å få strømprisene her i landet opp på utlandets nivå. At det nå begynner å virke slik også, har vi fått merke det siste året.

«Kabeloverdosene» vil dessverre gi flere svært negative effekter. Nye kabler nå gir ikke mer strøm å eksportere, og de kan bare tjenes inn ved å hente såkalte flaskehalsinntekter. De kommer gjennom to-veis handel i kablene, styrt av varierende priser i utlandet. Dette fører til dramatisk økt effektkjøring i kraftverkene våre. Det gir fiskedød og svært negative konsekvenser for alt liv og artsmangfold i vassdragsnaturen. Så åpner de høyere prisene for uhemmet bygging av vindkraft, og en del nå ulønnsom småkraft. Spesielt den voldsomme utbyggingen av vindkraft vil rasere inngrepsfri natur i en skala som ingen helt kan forestille seg.

Og det er ikke bare mye natur som vil dø. De stigende prisene vil på noe sikt også føre til at vår metallindustri, hjørnesteinsbedrifter i en lang rekke lokalsamfunn, vil bli flagget ut til land som bruker fossil energi. Det gir dramatisk økte klimautslipp. Som eksempel gir aluminium produsert på fossil energi opp til 8 ganger høyere CO2-utslipp en tilsvarende produksjon basert på norsk vannkraft.

Neste artikkel

Miljøkriminalitet av Miljødepartementet