Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slutt for mer norsk olje og gass

Det internasjonale energibyrået (IEA) har gitt ut en ny rapport om hva som må gjøres for at verden skal klare å holde den globale oppvarmingen under kritisk grense for natur og mennesker.

Ingen nye felter: Hvis Norge åpner nye olje- eller gassfelter fra nå, vil vi bidra til at verden ikke klarer å berge et levelig klima, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Ingen nye felter: Hvis Norge åpner nye olje- eller gassfelter fra nå, vil vi bidra til at verden ikke klarer å berge et levelig klima, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Her viser IEA at det er helt nødvendig med full satsing i alle land, på fire områder:

IEA mener det er mulig med fortsatt vekst i økonomien, men det forutsetter at verden bruker betydelig mindre energi. Energieffektiviseringen må tredobles sammenlignet med i dag. Overgang fra bensin- og dieselbiler til elbiler vil redusere energiforbruket til transport med 65 prosent, og det er helt nødvendig. Etterisolering av hus og installering av varmepumper og annen energisparende teknologi må gjøres over hele verden, og industrien må ta i bruk alt som finnes av energieffektiviserende metoder og teknologi.

Verden må firedoble utbyggingen av fornybar energi; vann- sol- og vindkraft. Dette vil gi langt flere arbeidsplasser i fornybar energisektor enn det vi taper i fossilindustrien.

IEA mener at det er helt nødvendig at menneskene i middels rike og rike land endrer adferd. Vi må fly mindre, kjøre saktere, redusere forbruket generelt, etterisolere hus, spise mer plantebasert, og gå og sykle mer. Dette vil redusere energiforbruket, og som bonus får vi mindre stress og bedre helse.

Når verden kutter energiforbruket og øker tilgangen på fornybar energi, mener IEA at det vil gi 75 prosent lavere etterspørsel etter olje, og 55 prosent lavere etterspørsel etter gass mellom 2030 og 2050. Overgangen til mindre energiforbruk og mer fornybar energi vil føre til at oljeprisen synker til 35 dollar pr fat i 2030, videre ned til 28 dollar i 2040, og til 24 dollar i 2050. IEA er tydelig på at det ikke kan åpnes nye områder eller gruver for olje, kull eller gass.

Det meste av norsk olje- og gassfelter er ikke lønnsomme med priser under 35 dollar per fat. Hvis Norge åpner nye olje- eller gassfelter fra nå, vil vi bidra til at verden ikke klarer å berge et levelig klima.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Historieforfalskning om fuglehund