Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skyt først - undersøk etterpå!

Jakten i Kynna-reviret truer ulv i nærheten.

Nummer 11: En enslig ulv har markert ved Kynnareviret. Illustrasjonsfoto: SNO
Nummer 11: En enslig ulv har markert ved Kynnareviret. Illustrasjonsfoto: SNO

Den ellevte ulven er nå skutt i Kynna-reviret. Kvoten var opprinnelig på 10 ulver. Bakgrunnen for at det ble gitt fellingstillatelse på den ellevte ulven, var at Statens naturoppsyn hadde dokumentert spor etter ytterligere en ulv i området.

Fellingstillatelsen ble gitt til tross for at man var innforstått med at det går en enslig ulv og markerer i områdene rundt om.

Annonse

Undertegnende har levert inn både møkk og urinprøver som det avventes svar på, samt rapportert om urinmarkering i området det jaktes på. SNO er informert om dette. Det er svært bekymringsfullt at man under kartlegging av en ulvs opphav, og i påvente av svar på prøver gir ut ny fellingstillatelse.

Man åpner altså for at ulv som ikke skal felles kan bli felt. Hvor er logikken i dette? Hvem kan garantere for at denne ulven nå ikke sirkulerer mer i området der alfaparet er tatt ut? Dette fremstår som kaotisk, det kan også virke som om man i prinsippet praktiserer en "skyt først og undersøk etterpå"- praksis.

Dette er selvsagt helt uakseptabelt og særdeles kritikkverdig. Det kan ikke være slik at det bare er å gamble med en art som er kritisk truet i Norge!

Det beste i denne saken vil derfor være å stanse jakta umiddelbart, for å kvalitetssikre og på den måten hindre at feil dyr blir skutt!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ulven overlever - Rotevatn vant