Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skogen må få større plass i klimadebatten

Det er merkelig at skogen ikke har fått en større plass i klimadebatten.

Aktiv skogpolitikk er bra for det meste, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen
Aktiv skogpolitikk er bra for det meste, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen

Skogen er en viktig del av løsningen på klimakrisen og er et område der klima, økonomi og arbeid går hånd i hånd.

For å klare klimakampen må vi ta i bruk skogen i større grad enn vi gjør i dag. Vi må legge til rette for god skogsdrift. Det skaper verdier, kutter klimautslipp og gir arbeidsplasser.

Annonse

Skogen binder karbon i trevirket, renser lufta og bidrar til å regulere temperaturen på jorda.

Vi kan erstatte produkter som i dag lages ved hjelp av andre og fossile ressurser som olje, kull og gass. Så lenge skogen vokser, binder den CO2. Hvis vi øker skogproduksjonen, øker også opptaket av CO2 fra atmosfæren.

Skogsdrift i Rælingen og på Romerike har lange tradisjoner. Store deler av vårt område blei bygd opp rundt skogsdriften og skog har en tydelig plass i vårt valgprogram. Hos oss er skog både en viktig klimasak ved at vi skal fremme bruk av tre i nye bygg og en viktig næringssak ved at vi skal støtte opp om et aktivt og bærekraftig skogbruk i kommunen. Fordi en aktiv skogpolitikk er bra både for arbeid, økonomi og klima.

Neste artikkel

Kunnskapsbasert forvaltning av sitka- og lutzgran