Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skivebom om fritt brukervalg

Nationen synes langt ute på venstresiden.

Velferdsmiks: Offentlige, private og ideelle aktører utgjør en fantastisk velferdsmiks som vi bør stå sammen for å bevare, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Velferdsmiks: Offentlige, private og ideelle aktører utgjør en fantastisk velferdsmiks som vi bør stå sammen for å bevare, skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

I en lederartikkel forsøker Nationen å snakke ned ordningen fritt brukervalg. Nationen avslører i stedet sin egen manglende kunnskap og forståelse for temaet, og ideologiske skylapper som kvalifiserer til å plassere avisen langt ut på venstresiden av norsk politikk.

For det første forsøker Nationen å fremstille fritt brukervalg som et ganske nytt fenomen. Det er det ikke. Fritt brukervalg har flere kommuner innen hjemmetjenester for eldre, og godt over 200 kommuner har dette på Brukerstyrt Personlig Assistanse.

I tillegg kjøper kommuner hjemmetjenester fra private. I 2017 ble det brukt 57 mrd.kr på hjemmetjenester i kommunene og 9 prosent gikk til kjøp av hjemmetjenester fra private eller ideelle aktører.

Så til forslaget fra regjeringen, som Nationen oppfordrer Stortinget til å stemme mot. En godkjenningsmodell for fritt brukervalg er en valgfri løsning for kommunene, som de kan bruke hvis de selv ønsker det. Flere rødgrønne kommuner er også positive til forslaget i sine høringssvar, og ser at ordningen kan være et nyttig verktøy for å sikre at alle lovkrav og kvalitetskrav sikres godt, dersom man først bestemmer seg for å ha fritt brukervalg.

Vi har en sterk tradisjon for et godt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor. Denne velferdsmiksen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn. Private og ideelle aktører er en viktig del av det offentlige tjenestetilbudet, som tusenvis av nordmenn benytter seg av og setter pris på – hver eneste dag.

Å snakke ned fritt brukervalg er ikke bare et angrep mot private aktører, men også på verdien det har for de brukerne som benytter seg av tjenestene som aktørene tilbyr.

At ytterste venstrefløy i politikken ønsker å frata brukere valgfriheten og satse på kommunalt monopol er ikke noe nytt. Men det er bekymringsverdig at en ellers pragmatisk avis som Nationen vikler seg inn i en diskusjon der de ukritisk kjøper argumentene til For Velferdsstaten uten den minste antydning til refleksjon eller kritisk sans.

"Det er bekymringsverdig at en ellers pragmatisk avis som Nationen ukritisk kjøper argumentene til For Velferdsstaten."

Når Nationen forsøker å fremstille det som at private aktører tar størstedelen av kaka, er det nødvendig å få fakta på bordet.

Nationen peker på Sverige og gjengir ordrett kjent kritikk fra organisasjonen For Velferdsstaten som altså ikke ønsker private aktører overhodet i den norske helse- og velferdstjenesteproduksjonen. Hvorfor kan vi ikke være mest opptatt av hvordan vi gjør dette i Norge?

Private og ideelle aktører bidrar i dag og har gjort det lenge med en rekke helse- og velferdstjenester til mange norske kommuner, som de ikke kunne vært foruten. Lønns- og arbeidsvilkår er et av mange krav-punkter man må levere på i anbud for å kunne bidra i den offentlig finansierte velferdstjenesten.

Dessuten er våre medlemmer en del av et organisert arbeidsliv som fremforhandler lønn- og arbeidsvilkår med for eksempel Sykepleierforbundet og Fagforbundet.

Vi er heldige i dette landet. I Norge vi nemlig mulighet til å velge hvem som skal hjelpe oss i krevende faser av livet, og å velge bort en dårlig tjeneste for noe bedre. Fritt brukervalg betyr at det er mulig å velge en privat leverandør dersom det er det man ønsker, uavhengig av saldoen på kontoen din. I de fleste andre land er det kun de mest velstående som har denne muligheten. Det skaper ulikhet.

La oss jobbe sammen for at vi aldri skal havne i den situasjonen her til lands, ved å satse på et kunnskapsbasert og pragmatisk offentlig/privat-samarbeid som kort og godt er velferdsmiks i praksis.

Offentlige, private og ideelle aktører utgjør en fantastisk velferdsmiks som vi bør stå sammen for å bevare. Fordi det bidrar til at Norge har det beste velferdssamfunnet i verden. NHO og våre medlemsbedrifter vil aldri slutte å være en forkjemper for dette fellesskapet. Derfor er vi opptatt av å spre kunnskap, og svare på uberettiget kritikk og uriktige fremstillinger, som lederen i Nationen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

De rikes triumf