Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skatteetaten retter opp og endrer regelverk og praksis

Professor Noralv Veggeland reflekterer i Nationen 5.12 over Skatteetatens håndtering av Nav-sakene.

Beklager: Skattedirektør Hans Christian Holte beklager overfor de som er rammet av feilen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Beklager: Skattedirektør Hans Christian Holte beklager overfor de som er rammet av feilen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Spekulasjonene om våre motiver og vår tenkemåte i Skatteetaten til side: Jeg er enig med Veggeland i at det er alvorlig og beklagelig når vi gjør feil som belaster andre. Nå rydder vi opp og endrer regelverk og praksis.

Her gjelder det å skille mellom to sakstyper: For det første behandler Skatteetaten fortløpende vel 2400 saker fra Nav i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket.

Siden 1. april 2018 har Skatteetaten håndtert innkreving på oppdrag fra Nav, og vi har nå stoppet innkrevingen i de pågående sakene for denne gruppen og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av Nav-ytelser. Sakene vil få en særskilt behandling av Skatteetaten.

I arbeidet med å gå gjennom de 2400 sakene fra Nav i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket, ble vi i midten av november klar over at vi ikke har foretatt ny skatteberegning av opptil 17.500 ytelsesmottakere hos Nav slik vi hadde lovet. Disse får nå korrigert skatteberegning senest i januar og deretter løpende skatteoppgjør.

Annonse

Jeg beklager overfor alle som er blitt rammet av denne feilen. Vi vet hvem de berørte er. Disse vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul, og de vil motta ny skatteberegning senest i januar. De som er berørt trenger ikke å gjøre noe, men hvis noen har spørsmål må de ikke nøle med å ta kontakt med oss.

I arbeid med Nav-saker det også blitt oppmerksomhet om Navs og vårt regelverk og praksis for de som betaler tilbake en ytelse til Nav. Vi har over noe tid arbeidet sammen med Nav for å få til endringer her, fordi dagens regelverk og praksis har vært belastende for de det gjelder.

Nå er grunnlaget på plass for å gjøre endringer slik at de det gjelder slipper å legge ut for skatten. Dette skal fra 1. januar 2020 gjøres opp mellom skattemyndighetene og Nav.

Kort oppsummert dreier dette seg altså om flere forhold:

For det første at vi bistår Nav i håndteringen av deres arbeid knyttet til tidligere feiltolkning av EØS-regelverket.

For det andre at vi ikke har korrigert skatteberegningen for brukere som må betale tilbake en ytelse til Nav, og at nå retter opp dette.

For det tredje at vi i samarbeid med Nav har endret praksis for tilbakebetalingen av ytelser slik at de det gjelder slipper å legge ut for skatten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Maktens sanne ansikt