Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skape mer og inkludere flere

På lederplass skriver Nationen 27.08 om hvordan Erna har brukt opp sitt økonomiske handlingsrom. Det er ingen tvil om at vi går trangere tider i møte, men den økonomiske styringen i Norge er god.

Norges vei ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere, skriver 
stortingspolitiker Elin Agdestein (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Norges vei ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere, skriver stortingspolitiker Elin Agdestein (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Siden 2013 har regjeringen ført en ansvarlig økonomisk politikk for å gjøre oss mindre oljeavhengig, øke omstillingsevnen og gi norsk økonomi flere bein å stå på.

Les Nationens leder:

Vi har gjennomført rekordhøye investeringer i samferdsel, løftet skole, utdanning og forskning i kombinasjon med at vi har lettet skattebyrden på bedriftene.

Nationen ser ut til å glemme at statlige jobber ikke bare handler om byråkrati, men også om flere politifolk, flere ansatte ved høgskoler og universiteter, i forskningsmiljøer og ved sykehusene våre.

Da krisen traff oss, hadde Norge et langt bedre utgangspunkt enn de fleste andre land. At vi har bygd reserver i gode tider, sikret solide statsfinanser og banker med ekstra buffere, har gjort det mulig å sette inn kraftfulle tiltak i møte med den største krisen i norsk økonomi i etterkrigstiden.

Norge har brukt flere hundre milliarder kroner for å møte den umiddelbare bremsen i norsk økonomi, gi inntektssikring til folk, unngå masseoppsigelser og bidra at folk skal ha en jobb å komme tilbake til etter at vi er ute av den mørke tunnelen.

Norsk næringsliv står ennå i en ekstremt krevende situasjon. Og selv om ledigheten er redusert, er det fortsatt over 200 000 mennesker som leter etter en jobb. Det er alt for mange. Derfor er det avgjørende at vi får ledigheten ned og jobbskapingen opp.

Annonse

Dette er ikke tiden for skatteøkninger. Hverken for de som skaper nye private jobber – eller for de som sliter for å få hverdagen til å gå rundt på grunn av koronapandemien.

Norges vei ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Og dette har vi konkretisert i fem tydelige mål:

* Vi skal få folk tilbake i jobb.

* Vi skal sikre flere bein å stå på og vekst i privat næringsliv.

* Vi skal skape en grønn fremtid.

* Vi skal gjennomføre Utdanningsløftet 2020.

* Vi skal inkludere flere. Alle som kan jobbe, skal få muligheten.

Veien mot disse målene, er både en vei ut av krisen og et godt steg på veien mot å løse de mer langsiktige utfordringene vi står overfor, som er å sikre bærekraft for velferden fremover.

Samtidig med dette, skal vi bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet.

Krisen utfordrer vår evne til både innovasjon og endring. Vi har alle forutsetninger for å klare det. Evner vi å møte dette på en god måte sammen, kan krisen vise seg å bli et syvmilssteg i retning av et grønnere og mer bærekraftig Norge, et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Statens lange arm