Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skadelig og naivt fra AUF

Vi kan ikke legge ned norsk forsvarsindustri.

Bevaringsverdig. Unge Høyre vil ikke legge ned Nammo og annen norsk våpenindustri. Foto: Torgeir Haugard.
Bevaringsverdig. Unge Høyre vil ikke legge ned Nammo og annen norsk våpenindustri. Foto: Torgeir Haugard.

Vi legger bak oss et annerledes år, mange av oss lengter etter stabilitet og forutsigbarhet i hverdagen. I stedet for å gjenoppbygge Norge, ønsker AUF å legge ned tusenvis av arbeidsplasser og hele den norske forsvarsindustrien i samme slengen.

Russland trapper opp i nordområdene. Kina drømmer om en enda viktigere rolle i verden. USA vet ikke alltid hva de vil eller hvor de skal. Verden er mer uforutsigbar enn på lenge, og det var før vi fikk en verdensomspennende pandemi som har rasert verdensøkonomien og skapt større usikkerhet.

Samtidig har AUF nå lagt ut sitt nye prinsipprogram, som de vedtok på landsmøtet sitt i 2020, der de skriver at norsk forsvarsindustri bør utfases. Det vil si at AUF vil kjempe for at Arbeiderpartiet skal fase ut norsk forsvarsindustri.

Forsvarsindustrien er en del av forsvaret vårt, og den gjør oss og våre allierte tryggere. Om vi ikke tar ansvaret for å opprettholde vår egen forsvarsindustri, betyr det at vi ville blitt mer avhengige av andre land for å beskytte oss. I tillegg vil det å fase ut en hel næring føre til at man fjerner flere tusen arbeidsplasser organisert i både små og store bedrifter over hele landet.

Annonse

I Buskerud er det klart at Kongsberg vil bli hardt rammet, det samme vil Raufoss i Innlandet. Mange bedrifter fra hele landet leverer varer og tjenester til forsvarsindustrien vår, de vil også merke det om en hel næring blir lagt ned.

Dette er industriarbeidsplasser som sikrer at folk har en jobb å gå til, samtidig som det også er med å utvikle teknologier, grønne løsninger og nye alternativer. Ti prosent av omsetningen til norsk forsvarsindustri går tilbake til forskning og utvikling i nye teknologier. Det er en høyere andel enn det øvrige av norsk industri.

I tillegg kunne ikke dette forslaget hatt dårligere timing. Korona-pandemien har ført til at nesten 200 000 står uten arbeid. Det å legge ned en hel næring ville ytterligere økt denne statistikken, samtidig som det også kan gå på bekostning av utvikling av ny teknologi som kan løse fremtidens problemer.

Det er helt greit å være prinsipielt imot all krigføring og bruk av våpen. Det er vi også. Men vi må være realistiske. Med mindre AUF mener at vi skal legge ned hele forsvaret, kommer det fortsatt til å ha behov for egnet materiell. Da kan vi enten produsere noe av det selv, eller kjøpe alt inn fra andre land, som USA.

Norge trenger forsvarsindustrien. Punktum. Målet må alltid være å bygge opp forsvaret vårt, ikke vedta ting som ruster det ned.

AUF må ta et valg. Hvis de skal legge ned flere tusen arbeidsplasser over hele landet, må de svare på hva de skal erstatte dem med. Hvis de også mener at vi skal ha et forsvar med egnet materiell, må de kunne svare for hvordan forsvaret vårt skal få nødvendig utstyr.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Utbyggingen av E6 i Innlandet må fortsette