Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi tar ansvar

Dag Fossen etterlyser lederskap og ansvar i sitt innlegg i Nationen 5. mai.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelaget. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelaget. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Vi har tatt ansvar ved å få gjennomført forenklede forhandlinger i vår, i omgivelser preget av krise. Næringslivet i Norge opplever økonomiske krisetider, og landbruket er ikke blant de som er hardest rammet.

Les innlegget til Fossen:

Å få normale jordbruksforhandlinger var aldri en mulighet i år. Det var forenklede forhandlinger, eller ikke noe. Vi valgte forhandlinger, for å gi bøndene forutsigbarhet, og faktisk økte priser fra 1. juli. Alternativet ville vært en forlengelse av eksisterende avtale. Det er ingen som får lavere priser.

Vi har forhandlet om økte priser fra 1. juli, og økte tilskudd fra 2021. Vi har bedt regjeringa om en koronapakke for ekstraordinære kostnader skapt av situasjonen vi står i – for grøntprodusenter og for økte kraftfôrkostnader.

Annonse

Jeg legger ikke skjul på at vi kunne ønsket oss sterkere inntektseffekt for bonden. Mange opplever en presset økonomi. Inntektsutviklinga har stått i ro. Forklaringer på det, er blant annet utfordrende markedsbalanse for mange produksjoner, økt omsetningsavgift og effekt av tørkesommeren 2018. Nå er det, mer enn noen gang, viktig at bonden får betalt for sine produkter. Det er vi enige om. Det er behov for inntektsøkning.

Men det er også andre forhold som forklarer. De som sitter, og har sittet med makta de siste årene, ønsker en annen retning for landbruket enn hva bondeorganisasjonene står for. Jeg snur på det, og velger heller å se på hva vi har stått imot, i sju år med motvind.

Forenklede forhandlinger innebar at mange større saker vi ellers hadde løftet fram, ikke ble mulig å gjennomføre. Det betyr ikke at det er lagt til side. Inntektsutviklinga er nevnt, økt bruk av norske ressurser og mangfold av gårder er andre saker for å nevne noen. Det skal vi jobbe godt med, både internt og på tvers i landbruket foran neste års oppgjør.

Jeg vil gjerne støtte Fossen i hans oppfordring til medlemmer og bønder om å bruke stemmeretten i organisasjonene, for å være med og utvikle landbruket og organisasjonene videre.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bra med tidsfrist for dødsbo