Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sjåførflukt fra Nortura i Midt-Norge?

Vi (dyrebilsjåførene i region Midt-Norge) skrev brev til Nortura SA v/ konsernstyret 13.09.2019. Vi ønsker ordentlig dialog.

Dyretransport: Det er svært høy kompetanse i dagens dyrebilselskaper, skriver innsenderne.  Foto: Vidar Sandnes
Dyretransport: Det er svært høy kompetanse i dagens dyrebilselskaper, skriver innsenderne. Foto: Vidar Sandnes

Nortura sendte ut informasjonsbrev pr. e-post 04.09.19, der det informeres om den nye situasjonen for inntransport av levende dyr i Nortura region midt.

Det skrives at alle sjåførene skal være med videre til Notra AS (stiftet 2017 ifølge proff.no).

Vårt ansettelsesforhold er til våre arbeidsgivere, som står uten oppdrag fra sommeren 2021 når kontraktene utgår. Praktisk sett er også sjåførene oppsagt fra samme dato.

Ingen av sjåførene har fått noen henvendelser på om de ønsker å være med videre.

Notra AS har fått oppdraget å stå for all transport av levende dyr for Nortura i Midt-Norge.

Som sjåfører er vi usikre på bakgrunnen for at Notra AS har fått all kjøringen i regionen vår? Har det vært tilbuds-/anbudsrunde der både pris og kvalifikasjoner er vurdert?

Har dagens dyrebilselskaper fått muligheten til å være med i vurderingen?

Annonse

Vi ønsker å se tallgrunnlaget som har ført til at den nye løsningen er vurdert til å være såpass besparende som det er blitt antydet.

Det er svært høy kompetanse i dagens dyrebilselskaper, og de kjenner forholdene godt, men de virker ikke å ha vært tatt med på råd. Hvorfor?

Vi er stolte av yrket vårt, at vi håndterer utfordringene med å få dyrene på bilene og inn på slakteriene til forventet ankomst så å si uansett vær og føreforhold.

Nortura har tydelig oversett at dagens selskaper har over 700 års erfaring til sammen med spesialfeltet dyretransport i Midt-Norge, Region øst og nedre deler av Nord-Norge.

Vi har i dag arbeidsgivere som kjører dyretransport selv, og vet hva vi faktisk holder på med. Det er verdifullt for oss, ingen andre transportselskaper har samme kjennskap til både dyrehåndtering og lokal kjennskap på ulike vinterveier. Yrkessjåfører er etterspurte for tiden, vi ser ikke mørkt på å finne annet arbeid, og vi følger med på jobbmarkedet. Noen har allerede byttet jobb, og begynt hos Norturas konkurrenter. Og vi ser ingen grunn til å fortsette hos en oppdragsgiver som ikke forstår å verdsette vår spesialkompetanse.

Pr. nå er INGEN av dagens sjåfører innstilt på å jobbe under Notra AS.

Brevet er underskrevet av kun sjåfører og har ikke noe med dagens transportselskaper å gjøre.

Totalt 31 dyrebilsjåfører fra Midt-Norge støtter brevet, samt at det er gitt full støtte fra våre kollegaer i Region Øst og nedre deler av Nord-Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lov om god handelsskikk må forenkles