Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sirkelargumentasjon fra Bondelaget

Ulogisk og selvmotsigende fra Bondelaget om myr og rødt kjøtt.

Slipper ut klimagasser: Storfe. Foto: Sandnes1970 / Mostphotos
Slipper ut klimagasser: Storfe. Foto: Sandnes1970 / Mostphotos

Bondelaget ønsker ikke å redusere kjøttproduksjonen basert på ammeku til fordel for økt produksjon av vegetabilsk mat og er motstander et forbud mot nydyrking av myr, til tross for at dette er to av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som kan gjennomføres i jordbruket.

Argumentene de bruker for å øke ammekuproduksjonen er at den er nødvendig for å utnytte grasarealene og at norsk produsert storfekjøtt har lavere klimagassutslipp enn storfekjøtt produsert i Sør-Afrika og Sør-Amerika.

Motstanden mot forbudet mot nydyrking av myr begrunnes med at vi trenger mer grasareal for å skaffe fôr til den økte ammekuproduksjonen, siden det er den eneste produksjonen som kan begrunne behov for økt grasareal. Men når storfekjøtt produseres med gras dyrket på myr, blir klimagassutslippene større enn fra kjøtt fra noe annet sted i verden.

Annonse

Bondelaget hevder også at klimagasseffekten av et myrdyrkingsforbud er svært usikkert og at store områder vil bli rammet. Det er imidlertid sikkert at utslippene fra myr er mange ganger større enn fra mineraljord.

Usikkerheten skyldes at vi ikke vet hvor mye myr som ville blitt dyrket uten et forbud, og hvor store arealer som vil få dispensasjon fra forbudet. Dersom forbudet skulle gi liten klimagasseffekt, skyldes det at det fører til liten reduksjonen i nydyrkingen. Men da vil heller ikke de negative konsekvensene bli store.

Når det hevdes at store områder vil bli rammet av forbudet, innebærer det at også klimagasseffekten vil bli stor. Man kan ikke hevde at forbudet både gir liten klimagasseffekt og store negative konsekvenser.

Argumentasjonen fra Bondelaget mot redusert ammekuproduksjon og forbud mot nydyrking av myr er en form for sirkelargumentasjon som er ulogisk og selvmotsigende.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Distribusjonstilskuddet øker konkurransen, ikke forbrukerprisene