Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sentraliser ulven!

Ulvebestanden er nå blitt så stor, skadeomfanget så stort, kostnadene så høye og likedan konfliktnivået at det er på tide at myndighetene innser at rovdyrpolitikken er feilslått

Ulven har det ikke godt i Norge!  Her er det ingen store sammenhengende villmarksområder som i for eksempel Russland og Canada, skriver Ole Kolkind. Foto: Colourbox
Ulven har det ikke godt i Norge! Her er det ingen store sammenhengende villmarksområder som i for eksempel Russland og Canada, skriver Ole Kolkind. Foto: Colourbox

Miljøvernminister Sveinung Rotevatn hevder at rovdyrpolitikken er en suksess og at den fungerer godt.

Er rovdyrpolitikken en suksess når:

* Flere tusen husdyr hvert år rives i hjel og lider en smertefull død på grunn av rovdyr?

* Gårder står tomme og forlatt etter at eierne har gitt opp og reist på grunn av rovdyra?

Ulven er den verste av rovdyra. Før den kom tilbake var skadene de tre andre store rovdyra forårsaka til å leve med for både folk, husdyr og hjortedyra i skogen.

Ulvebestanden er nå blitt så stor, skadeomfanget så stort, kostnadene så høye og likedan konfliktnivået at det er på tide at myndighetene innser at rovdyrpolitikken er feilslått og andre må finne en løsning.

Noe alle parter i konflikten bør kunne leve med er følgende løsning:

* Ulvene tas ut av norsk natur og samles i et inngjerda område (reservat), i den planlagte nasjonalparken i Østmarka ved Oslo. Her kan de leve resten av sine liv.

* Ulven har det ikke godt i Norge! Her er det ingen store sammenhengende villmarksområder som i for eksempel Russland og Canada. Her møter ulven veier, bosetting og andre hindringer overalt. Den blir forfulgt med helikopter, snøskuter, bedøvd, og påført radiohalsbånd. Den blir også flytt til andre områder med helikopter.

Ulven er et flott dyr! Det er brutalt å skyte dem som forvaltningen praktiser nå. Den fortjener en bedre skjebne.

* Utmarksbeite har lange tradisjoner i Norge. Det praktiseres stort sett overalt hvor det er bosetting og vokser gras. Ulvesonene er en av årsakene til det høye konfliktnivået vi har i dag. Alle tiltak som settes inn for å redusere og avbøte alle skadene ulven forårsaker har liten eller ingen effekt. Ulvestamma er nå blitt så stor at stadig flere vil trekke ut og finne nye revirer. Ulven kan heretter dukke opp hvorsomhelst og nårsomhelst. Den som tok mer enn hundre sauer på Hadeland forrige sommer er et bevis på det.

Norsk natur uten ulv vil gi full utnyttelse av utmarksbeite. Bedre kår for friluftsliv og jakt. Selv om det hevdes at ulven ikke er farlig, så er folks frykt for ulv reell og må tas på alvor av myndighetene.

* NOAH og de andre dyrevernsorganisasjonene står for dyrs rettigheter og god dyrevelferd. Det heter også at dyr ikke skal lide unødig. Det er derfor ganske forunderlig at disse organisasjonene med sine velutdannede og flinke mennesker ikke forstår at den ulvepolitikken de fører er stikk strid med deres formål og intensjoner. Flere ulver er det samme som flere dyretragedier og unødige lidelser for både husdyr og hjortevilt.

Annonse

På et slakteri bedøves dyra først og dør så i løpet av 3–4 sekunder etter forskjellige avlingsmetoder. Dyr som rives i hjel av ulv vil oppleve frykt, sjokk og uutholdelige smerter før de omsider mister bevisstheten. Det må flere ulver til for å ta livet av en elg og det går et par timer med enorme lidelser før den dør.

Det ville blitt ramaskrik hvis et barn blei tatt av ulv på vei til skolebussen. Men det er ingen som reagerer på at flere tusen husdyr og hjortedyr hvert år rives i hjel av ulven. Det er helt i orden. Det er ikke vanskelig å forstå at husdyreiere vil ta vare på dyra sine og at de ikke vil utsette dem for unødige lidelser. Det føles og oppfattes dypt urettferdig at ulven skal ha forrang.

* Det hevdes at Bernkonvensjonen forplikter oss til å ha en ulvestamme i Norge. Det er feil.

Oslo tingrett har slått fast at vi ikke er forplikta til å opprette en ny ulvebestand. De ulvene som er her nå tilhører ikke den opprinnelige arten som var her på 1850–1860 tallet.

Retten har også slått fast at vi ikke er forplikta til åra en helnorsk ulvestamme, men at vi kan se den sørskandinaviske ulvestammen under ett.

Ulvebestanden i Sverige klarer seg godt uten adgang til ynglingssone i Norge.

* Tidligere ekspedisjonssjef Erik Lykke var en av de norske representantene som var med å framforhandle Bernkonvensjonen som blei undertegna i 1979. Den blei ratifisert av Norge først i 1986, uten forbehold.

Erik Lykke hevder de tok sikte på reservere seg mot ulv slik konvensjonen ga adgang til, men dette blei ikke gjort. En rekke land reserverte seg mot ulv, deriblant Finland. På denne tida var det ikke ulv i Norge.

Lykke presiserte at Bernkonvensjonen krever at før en art gjeninnføres, skal forholdene ligge til rette for dette. Konvensjonens viktigste målsetting er at arten skal leve i samsvar med sin natur og naturlige behov. Artikkel 11 krever utredning av konsekvensene ved gjeninnføring av en dyreart. Dette blei ikke gjennomført av myndighetene. Artikkel 9 i konvensjonen kan gi unntak hvis skadenivået blir for høyt på buskap og eiendom, jakt og friluftsliv.

Hvis myndighetene hadde fulgt Bernkonvensjonens formål og intensjoner og utført de forarbeider som konvensjonen krever, hadde vi neppe hatt ulv i Norge idag. På grunn av høyt konfliktnivå og store ulemper ville ulveinnføring blitt avvist. Dette har også gyldighet i dagens situasjon.

* Det er flertall for at vi skal ha ulv i Norge, ifølge mediene. Fjernsynet er flinke til å vise flotte bilder av ulv i norsk natur. Det tar seg fint ut! Hva fjernsynet unnlater å vise er bilder fra de mange dyretragediene når ulv dreper husdyr. Det er vondt å se dyr som ligger døde og ille tilredt. Dyr som går med innvollene henge ute. Søya som leiter etter sine ihjelrevne lam. Dette gir et feilaktig bilde av ulven.

En mer balansert fjernsynsdekning av ulvekonflikten ville trolig virke dempende på det høye nivået vi har nå. Dagens ulveforvaltning krever store ressurser, penger som kunne brukes til mer nyttige formål.

Hva skal styre ulveforvaltningen? Er det folks romantiske eventyrforestillinger om at det er så fint med ulv i norsk natur?

Eller skal politikerne forholde seg til hva ulven faktisk koster av ressurser og lidelser? Sentralisering av ulven vil bli en suksess!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mangelen på empati fra Bollestad