Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senterpartiets holdninger er skumle

Geir Pollestad og Senterpartiet lefler med udemokratisk tankegods – det er skummelt.

 Foto: Lars Bilit Hagen
Foto: Lars Bilit Hagen

Senterpartiets udemokratiske tilnærming til statsstøtte til organisasjoner de er uenige med deles ikke av Venstre og flere andre parti i Stortingets næringskomité. Venstre vil alltid kjempe for kritiske røster på alle områder, også landbruket.

Senterpartiet forsøker å tolke en merknad i næringskomiteen dit hen at de som er uenige med de i landbrukspolitikken ikke skal få støtte. Noah er deres utpekte erkefiende fordi de står for en politikk som ikke alltid er forenlig med Senterpartiets grunnsyn på landbruk og dyrevelferd.

Visst kan Noah provosere, både politiske partier, vanlige folk og bønder som driver med husdyr. Det betyr selvsagt ikke at jobben Noah gjør ikke er særdeles viktig. De bidrar til å løfte gode debatter og sette dagsorden i viktige saker.

Senterpartiet liker, som kjent, ikke Noah og deres arbeid. Venstre har derimot støttet deres arbeid i alle år, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Både før vi gikk i regjering, og etter, har vi bidratt til at Noah har fått støtte over budsjettet. Noah fikk som kjent ikke statlig støtte mens Senterpartiet satt i den rødgrønne regjeringen. Det kjempet de nok for.

Annonse

Merknaden i næringskomiteen er som leder av Noah, Siri Martinsen, påpekte i politisk kvarter «rundt formulert». Det stadfestes blant annet at statsstøtte kan gis organisasjoner på nasjonalt nivå innen landbruks- og matområdet som bidrar til å formidle kunnskap, interesse og positive holdninger til landbruket. Det står også at organisasjoner som fremmer forståelse for grønne verdier hos ungdom klassifiserer for støtte.

Noah oppfyller nok ikke disse kravene i Senterpartiets verdensbilde, men med fokus på både dyrevelferd og et grønnere landbruk med økt grønnsaksproduksjon gjør de selvsagt det.

Dyrevelferd, som er Noahs fremste kampsak, er dessuten et viktig ansvarsområde under Landbruks- og matdepartementet. Mahatma Gandhi sa at en nasjons moralske fremskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr. Det er et sitat som står seg godt, og som viser det viktige ansvarsområdet departementet forvalter, og som Noah er opptatt av.

Den mye omtalte merknaden i næringskomiteen krever at organisasjoner leverer vedtekter og regnskap for å motta statsstøtte. Venstre mener det ikke er urimelig å kreve dette. Det er et signal til organisasjonene som ikke har levert dette om at de må gjøre det for å fortsette å få støtte.

Som landets øverste folkevalgte er det svært viktig at vi støtter kritiske røster og ytterpunkter i debattene – også når vi er rivende uenige med standpunktene som fremmes.

Senterpartiets holdninger er skumle. Knebling av motstemmer og kritikere minner om regimer vi ikke vil assosiere oss med.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kongemakeren