Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senterpartiet – partiet for folk og land

Populister støtter seg til en tenkt «folkevilje» og raljerer mot «eliten». Slik er ikke Senterpartiet, som tar kampen mot byråkratene på vegne av den faktiske folkeviljen.

Får skryt: Partiet til Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Siri Juell Rasmussen
Får skryt: Partiet til Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Siri Juell Rasmussen

Senterpartiet «fosser frem» heter det i mediene. Noen er overrasket, andre ikke. Dette «annerledes» partiet blir ofte forsøkt fortiet, oversett eller snakket ned i massemediene og av kommentatorer og politiske motstandere.

Grunnen er at partiet representerer «motkulturen» her til lands. Konkurrentene KrF og Venstre har fjernet seg mye fra dette. Utenriks er holdningen til EU, EØS og liberalisme og globalisering viktig. Der er Senterpartiet på kollisjonskurs med mange sentrale politikere og mye av mediene – og mer på linje med folkeviljen.

Partiet får stadig større oppslutning. Grunnen er enkel. Det er et av få partier som lytter til velgerne – «folk flest», som noen ønsker å kalle det. Nei, ikke folk flest. Velgerne.

«Populistisk», lyder kritikken. Demokratisk sinnelag med respekt for folkeviljen er ikke populisme. Populisme er noe annet. Populister støtter seg til en tenkt «folkevilje» og er mot «eliten», gjerne i hovedstaden.

Et annet argument mot Senterpartiet som gjentas igjen og igjen er at det er «bare konservativt, alltid sier nei, og er mot all forandring». Igjen er dette helt feil. Senterpartiet vil forvalte og forbedre landet og samfunnet.

Annonse

Senterpartiet tar vare på samfunn og fellesskapsløsninger. Vi er for eiendomsrett og allemannsrett. Vi vil gi alle frihet til å leve sine gode liv – under ansvar og med glede. Den sterkestes rett – Jungelens Lov – har vi ingen sans for, men vi er svært langt fra sosialismen.

Landet oversvømmes av reformer som bare byråkrater har ønsket. Norge på langs rekker gjennom hele Europa, fra Lindesnes til Roma, med svære avstander og arealer. Bare i Finnmark er det lenger enn mellom Oslo og Trondheim. Større enheter med lengre avstander – robust og moderne sies det. Hva skal slikt tjene til? Folk vil ikke ha slik sentralisering. Dette må justeres, rettes opp eller reverseres.

Forskjellene i norsk politikk er forholdsvis små, men liten kursendring gir stor forandring gjennom noen år. Viktigst er og blir respekten for folkeviljen. Den må styrkes gjennom et mer direkte folkestyre lokalt og nasjonalt.

Kursen må justeres fra liberalisme – det Kåre Willoch kalte «rovdyrkapitalisme» – tilbake til et liberalt samfunn. Samtidig må vi leve i balanse med og ta vare på naturen: Matjord, vann, atmosfæren og havet – ja, kloden som helhet.

Senterpartiet har politikken for dette!

Neste artikkel

Gjermundnes trenger nytt fjøs nå