Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Senterpartiet har ansvar for kjøttimporten

Vedum, du tar feil. Fullstendig feil.

Tar feil: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar feil om kjøttimport, skriver Widar Skogan. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Tar feil: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar feil om kjøttimport, skriver Widar Skogan. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det pågår i disse dager en debatt i ulike medier om matproduksjon og matsvinn. I torsdagens TV-debatt kom Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum med flere utsagn som må kommenteres: "Jeg gjør det jeg kan for å redusere kjøttimporten". Videre sa Vedum at det er "overproduksjon på grunn av at man importerer mer sauekjøtt fra utlandet som utkonkurrerer det norske sauekjøttet". Avslutningsvis og i kjent stil: "Dagens regjering ønsker å øke importen enda mer ….".

Dette er feil, Vedum. Fullstendig feil! Importen av kjøtt har ikke økt, den er derimot redusert etter at Senterpartiet forlot statsrådsstolen. I 2013 var importen av sau- og lam 3200 tonn. Etter det har importen sunket år for år, og ligger nå rundt 700 tonn. For storfekjøtt er importen redusert fra 13.900 tonn i 2013 til om lag 10.000 tonn.

Den eneste importkvoten for sau og lam som er gitt i frihandelsavtaler, ble for øvrig gitt til Island av Borten-regjeringa i Efta-forhandlinger i 1969. Da Senterpartiet sist satt i regjering og hadde landbruks- og matministeren, inngikk Norge en handelsavtale med EU som innebar økte importkvoter for kjøtt med totalt 3100 tonn.

Annonse

I sommer inngikk EU en handelsavtale med Mercosur som gav disse søramerikanske landene en importkvote på 1,25 prosent av det totale forbruket av storfekjøtt i EU. En tilsvarende avtale for Norge ville ha betydd en importkvote på ca. 1200 tonn.

Med dette som bakteppe har Norge forhandlet fram en tilsvarende avtale uten å gi økte importkvoter på storfekjøtt. Dette er et konkret uttrykk for denne regjeringens prioriteringer. Til tross for sterkt press holdt regjeringen og KrF stand mot de store kjøtteksportørene Brasil, Argentina og Uruguay og gav ingen nye importkvoter på rødt kjøtt.

Denne regjeringen har jobbet målrettet for å øke norsk matproduksjon basert på norske fôrråvarer. Dette har vi lyktes med, og derfor går importen ned.

Regjeringen Solberg med KrF på laget har lyktes godt med en landbrukspolitikk der målet har vært å legge til rette for størst mulig selvforsyning av landbruksprodukter som kan produseres i Norge.

Denne prioriteringen er også en oppfølging av spesialrapporten om landarealene fra FN sitt klimapanel som taler for at alle land prioriterer matproduksjon basert på det enkelte lands naturlige forutsetninger. I tillegg er det dokumentert at det er langt mer klimavennlig å spise norskprodusert kjøtt enn langveisfarende importkjøtt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skal biffen til Bærum, Høyre?