Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Selger næringsministeren norsk supermodell for fisk?

For innpass i et nytt marked for fisk, legger næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den norske supermodellen på forhandlingsbordet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Modellen, som systematisk er avlet frem på fruktbarhet og helse, er i dag verdens mest solgte ku. Har næringsministeren regnet på konsekvensene ku for fisk?

De går stille i dørene, myndighetene i Norge, i sluttspurten av forhandlingene om en handelsavtale med flere land i Sør-Amerika. Handelsavtalen med Mercosur-landene, som består av Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Myndighetene fra verdens rikeste land, Norge, vil bytte fisk mot ku. For å få solgt oppdrettslaksen vår til Sør-Amerika, må vi kjøpe ku tilbake. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er derfor villig til å bytte verdens mest solgte ku for å få solgt fisk!

På forhandlingsbordet ligger en tollfri kvote på 2000 tonn storfekjøtt. Import av 2000 tonn storfekjøtt fra Sør-Amerika til Norge. På papiret! I praksis snakker vi flerdobling av den tollfrie kvoten. Hvorfor? Importfirmaer i Norge kjøper tollfrie kvoter av norske myndigheter. Deretter importerer de samme vare med full toll. Kryss-subsidierer i egen bedrift, og kan derfor samlet tilby tonnevis av tollfrie, og tollbelagte, importvarer til lavere pris enn den norske bonden kan tilby.

Importerer vi tonnevis av billig kjøtt fra utlandet, vil selvfølgelig konsekvensene bli redusert produksjon i Norge. Kunnskap ervervet gjennom generasjoner, går tapt. Som et eksempel må vi helt tilbake til 1930-tallet for å finne starten på det norske ku-eventyret.

Annonse

Systematisk avl på fruktbarhet og helse fra 1970-tallet, har gitt resultater. Bønder over hele verden ser verdien av en ku som er frisk og fruktbar. Derfor er den norske bonden, og kunnskapsmiljøet på Hamar blitt verdensledende, og verdens mest solgte ku, som er norsk, erobrer stadig nye markeder. Blir det mindre storfe i Norge, blir det også færre bønder som kan levere eliteokser til fortsettelsen og utviklingen av det norske ku-eventyret!

Kunnskap er det Norge kan konkurrere på i morgendagens samfunn. Kunnskap skaper arbeidsplasser, og kunnskap skaper verdier for Norge.

Paradokset er at Norge er som skapt for produksjon av kjøtt. Gressfôret kjøtt. 500 millioner fôrenheter, gratis fornybare ressurser, står ubenyttet i utmark hvert eneste år. Utmarksbeite holdt i hevd, binder mer CO2 enn skog, viser et forskningsprosjekt fra Dovre gjennomført av NTNU. Men det er kun storfe, småfe og ville hjortedyr som kan nyttiggjøre seg denne ressursen. Vi mennesker, øverst i næringskjeden, kan ikke spise gress.

Der FN anbefaler alle land å øke selvforsyningsgraden av mat til egen befolkning på grunn av klimarisiko, gjør næringsminister Røe Isaksen det stikk motsatte. Samtidig som Norge gror igjen, er Torbjørn Røe Isaksen i ferd med å bytte bort den norske kua, og på sikt, kunnskapen!

For hvem, næringsminister?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Erna lovpriser NorthConnect