Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sats på produksjonsskular

Ei satsing på produksjonsskular er ei satsing på elevane.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Produksjonsskule er eit tilbakeføringstiltak for ungdomar som er i ferd med eller har droppa ut av den vidaregåande opplæringa. Ideen bak tilbodet er å gi ungdomane eit praktisk læringsgrunnlag for å gi dei lyst, moglegheit og kompetanse til å gjennomføre vidaregåande opplæring eller klare seg på arbeidsmarknaden.

Opplæringa i produksjonsskular er ikkje knytt til tradisjonelle undervisningsformer, men heller på relasjonsretta dannings- og læringsarbeid i verkstadsamanheng.

I Noreg er dette eit nytt tiltak etter inspirasjon frå den danske modellen produksjonsskule. I Danmark er ordninga lovfesta, og det finst over 80 produksjonsskular der.

Annonse

Hordaland fylkeskommune har som einaste fylkeskommune i Noreg starta produksjonsskular. Hyssingen produksjonsskole i Bergen vart opna i 2015. Til ei kvar tid er det knytt mellom 30 og 40 ungdomar til Hyssingen, og det er kontinuerleg opptak etter kvart som det vert ledige plassar. Hausten 2018 opna Hardanger produksjonsskule i Ulvik opp som ei avdeling under Hyssingen.

Erfaringane med Hyssingen produksjonsskole i Bergen er veldig gode. Av dei ungdomane som har gått på produksjonsskulen er 85 prosent i framtidsbyggande aktivitet. Dette er særs gode tal og viser kor viktig produksjonsskulane er.

Det er viktig at ordninga vert betre kjent slik at fleire elevar får nytte seg av dette tilbodet. Senterpartiet ynskjer å satse meir på og vidareutvikle produksjonsskulane, og jobbe for at sentrale styresmakter aukar satsinga si på produksjonsskular.

Ei satsing på produksjonsskular er ei satsing på elevane. Slik byggjer me framtida, og slik byggjer me Vestland fylke.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvem vet best? Fylkespolitikerne eller elevene?