Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sats på norske firma – del opp anbudet

Det burde nesten ha vært en selvfølge at man gjorde tiltak som sikret mer arbeid til norske bedrifter, men det var det tydeligvis ikke for regjeringspartiene og Frp.

Skjalg Hamnes, sentralstyremedlem i Senterungdommen og fylkesstyremedlem i  Nordland Senterungdom. Foto: Senterungdommen
Skjalg Hamnes, sentralstyremedlem i Senterungdommen og fylkesstyremedlem i Nordland Senterungdom. Foto: Senterungdommen

Nylig stemte Stortinget over forslaget fra Siv Mossleth fra Senterpartiet om å dele opp store vei- og jernbanekontrakter opp i mindre deler. Ut fra meningene fra de ulike partiene, skulle man tro forslaget fikk flertall. Men til tross for at Fremskrittspartiet er for en oppdeling, så stemte de de likevel imot forslaget til Mossleth. Man kan lett begynne å lure på hvorfor.

Det er gode grunner til å ikke gå for ett stort anbud, hovedsakelig at norske og lokale bedrifter dermed har større muligheter til å delta i anbudskonkurransen. Ved at man fortsatt skal ha store anbudskontrakter, vil det bli langt lettere for utenlandske firma å stikke av med anbudene. Vi mener det bør satses på norske lokale bedrifter, og norske arbeidsplasser. Da er dette et klart hinder. Det å satse på norske bedrifter, har ikke minst blitt ekstra viktig nå som vi står midt i en koronakrise og flere er permitterte eller står arbeidsledige.

Senterpartiet og Senterungdommen har lenge vært klar på at man på store vei- og jernbaneprosjekt, som for eksempel Hålogalandsveien, bør dele opp anbudet i flere mindre deler. Anleggsbransjen selv har krevd en slik oppdeling, og da er det skuffende at man ikke lytter til dette.

Annonse

Det burde nesten ha vært en selvfølge at man gjorde tiltak som sikret mer arbeid til norske bedrifter, særlig i den tiden vi står i nå med høy arbeidsledighet, men det var det tydeligvis ikke for regjeringspartiene og Frp. I stedet gir de en gavepakke til utenlandske bedrifter. Dette mener vi ikke blir riktig. Det å satse på norsk næringsliv er viktig for å kunne ha sterke og gode bedrifter i Norge også når vi går inn i morgendagens utfordringer.

Eirill Karianne Catríona DeLonge, politisk nestleder Nordland Senterungdom. Foto: Senterungdommen
Eirill Karianne Catríona DeLonge, politisk nestleder Nordland Senterungdom. Foto: Senterungdommen

Så klart, en fordel med en stor samlet kontrakt er at det kan bli billigere enn ved å dele det opp i flere mindre kontrakter. Og i en tid hvor vi må bruke mye penger for å holde næringsliv og Norge i gang, så kan en slik mulig innsparing ses på som en fordel. Samtidig er det jo slik at mye av de pengene vi bruker ekstra nå i koronakrisen, er dagpenger til folk som ikke er i arbeid. Noen av de pengene kunne vi ha spart ved at disse kontraktene hadde havnet hos norske bedrifter, slik at de kunne satt noen av de permitterte og arbeidsledige i arbeid.

I tillegg vil vi ved å få utenlandske firma inn, tape skatte- og avgiftsinntekter, og ikke minst vil overskuddet havne i utlandet hos de utenlandske firmaene og deres rike eiere, i stedet for å havne på norske hender. Altså er det en stor fare for at det vi sparer på en stor kontrakt, taper vi i andre enden til utlandet.

Det er meget skuffende, i en tid hvor man trenger norske arbeidsplasser som aldri før, at man ikke tar slike viktige grep for å sikre seg flere av disse. Vi tar avstand fra denne mangelen på handling og kommer fortsatt til å kjempe for norske arbeidsplasser og mot slike gavepakker til utenlandske bedrifter.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gjete Kongens kyr