Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sannheten på bordet, Norun Haugen

Vi kan ha ulike meninger om hva som er bra, men sannheten er objektiv.

Dyrevelferd: Kompetanse og rutiner er en nøkkel til å bedre dyrevelferden hos norske griser, skriver Lars Petter Bartnes. Foto: Siri Juell Rasmussen
Dyrevelferd: Kompetanse og rutiner er en nøkkel til å bedre dyrevelferden hos norske griser, skriver Lars Petter Bartnes. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det gjelder også for Norun Haugen når hun omtaler dyrevelferdsprogrammer. I innlegget i Nationen 5. januar er det flere feil.

Det første dyrevelferdsprogrammet kom i 2013 for kylling. Det er derfor feil når Haugen påstår at det har blitt en tradisjon å opprette dyrevelferdsprogrammer etter at kritikkverdige forhold avdekkes.

Dyrevelferdsprogrammer for alle produksjoner er en målrettet strategi for systematisk og generisk dyrevelferdsarbeid. Alle dyr skal få godt stell, vi skal ha oversikt som dokumenterer det og tiltak hvis det ikke blir overholdt.

Det er synd at Haugen mistror hele landbruket på denne måten.

Annonse

Dyrevelferdsprogrammet har gitt positive resultater for kyllingproduksjon. For svin bygges det opp en systematisk oversikt, som helt konkret viser positive endringer i form av færre halesår registrert på slakteriene.

Vi mener at kompetanse og rutiner er en nøkkel til å bedre dyrevelferden hos norske griser. Her inngår blant annet journalføring i grisehuset, rutiner for tildeling av rotemateriale, stell av dyra, og korrekt avliving når det er nødvendig.

Haugen etterlyser at vi tar avstand fra vold. For å være helt eksplisitt; e-læringskurset som er en del av dyrevelferdsprogrammet er tydelig på at vold mot dyr er forbudt.

Veterinærbesøk alene vil ikke sikre bedre dyrevelferd, men det vil bidra. Veterinærbesøkene som er en del av dyrevelferdsprogrammene skal være systematiske veiledningsbesøk med konkret dokumentasjon. Dette kommer i tillegg til besøk som allerede er i besetningene i forbindelse med kastrering eller sykdomshåndtering.

Ansvaret for dyrevelferden ligger hos hver enkelt bonde. At en samlet husdyrnæring ønsker å ta ansvar for å bedre dyrevelferden er flott, ikke negativt. Vi opplever å bli stilt krav til. Og vi stiller strenge krav til oss selv.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bra med tidsfrist for dødsbo