Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Saklig formidling av god forskning

I nok et innlegg i Nationen forsøker Markus Hustad i Økologisk Norge å så tvil om funnene i en studie av forekomster av antibiotikaresistens i miljøet.


Utfordrer: Kampen mot antibiotikaresistens utfordrer oss alle, skriver administrerende direktør Torill Moseng i Veterinærinstituttet. Foto: Ola Karlsen
Utfordrer: Kampen mot antibiotikaresistens utfordrer oss alle, skriver administrerende direktør Torill Moseng i Veterinærinstituttet. Foto: Ola Karlsen

Studien er et forskningsprosjekt ledet av Veterinærinstituttet utført i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Veterinærinstituttet er tydelige på at denne forskningen ikke er feilaktig fremstilt.

Veterinærinstituttet vektlegger konsekvent å formidle forskning og kunnskap i en nøktern og saklig tone. Vårt mål er å gi viktige kunnskapsbidrag til en opplyst samfunnsdebatt. Instituttets mangeårige samfunnsinnsats har bidratt til at Norge har en usedvanlig god dyrehelse sammenlignet med andre land.

Norsk landbruk har gledelig lave nivåer av antibiotikaresistente bakterier i internasjonal målestokk. Dette takket være godt og kunnskapsbasert samarbeid mellom husdyrprodusenter, næringene, forvaltningen og kunnskapsmiljøene.

Kampen mot antibiotikaresistens utfordrer oss alle og krever et fokus på miljø i tillegg til menneske- og dyrehelse, såkalt «Én helse». Den aktuelle studien er et viktig bidrag til økt kunnskap om dette og gir bakgrunn for videre studier og overvåkning av antibiotikaresistens i miljøet.

Vi ønsker alle som har interesse for antibiotikaresistens og miljø, uansett om det er knyttet til økologisk eller konvensjonelt landbruk, velkommen til samarbeid om å videreutvikle kunnskapene det er behov for.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dyrevelferden lider under Mattilsynet