Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rullebånd inn i arbeidslivet

Å reversere endringene i arbeidsavklaringspenger er å gjøre folk en massiv bjørnetjeneste.

Høyre vil skape rullebånd inn i arbeidslivet, ikke ut av det, skriver Heidi Nordby Lunde. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Høyre vil skape rullebånd inn i arbeidslivet, ikke ut av det, skriver Heidi Nordby Lunde. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Da ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) ble evaluert, slo arbeidslivsforsker Simen Marcussen ved Frischsenteret fast at den fungerte som et rullebånd ut av arbeidslivet og låste folk inn i utenforskap. Derfor er det forstemmende at Nationen på lederplass 29. juli tar til orde for å reversere de helt nødvendige endringene regjeringen har gjort for å forbedre ordningen. Nå får mottakerne raskere og tettere oppfølging for å avklare arbeidsførhet og tiltak for å hjelpe folk inn i eller tilbake til jobb, eller om de har rett til og skal ha uføretrygd.

Les Nationens leder:

Annonse

Under de rødgrønne ble antall uføre skjult i AAP-statistikken, der mange ble stående stille i årevis til tross for at ordningen er ment som en midlertidig inntektssikring. Nå ser vi at flere får retten til uføretrygd raskere oppfylt, og dermed at antall uføre midlertidig øker noe mer enn tidligere år. Vi ser også at flere raskere kommer tilbake i arbeid.

Nationen uttrykker bekymring for at mange som mistet retten til AAP verken har gått tilbake til arbeidslivet eller gått over på uføretrygd, men har fått sosialhjelp. Dette var vanlig, også før regjeringens endringer. Faktisk sto 70.000 mottakere i fare for å miste AAP da Solberg-regjeringen tok over i 2013 fordi de rødgrønne ikke hadde sørget for den tette og raske oppfølgingen som var lovet da ordningen ble innført i 2010. Dette kalte daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet for en statistisk pukkelrygg, og at det var sånn det bare var.

Det mente Solberg-regjeringen ikke var godt nok, og sørget for at de som gikk på ytelsen fikk denne forlenget mens ordningen ble evaluert. Etter endringene har kurven blitt flatet ut, men har helt riktig ført til en midlertidig økning i antall som gikk over på sosialhjelp etter at grensen for å motta arbeidsavklaringspenger er nådd. Men nå ser dette ut til å avta, og generelt er det nå en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere i Norge fra 2018 til 2019.

I tillegg gjorde regjeringen endringer for unge mottakere av arbeidsavklaringspenger fra 1. januar i år, og harmoniserte ytelsen til de under 24 år med andre tiltakspenger. Det viste seg at unge på AAP hadde mer i inntekt enn jevnaldrende som jobbet, studerte eller var lærlinger, og dette kunne gi svært uheldige effekter der mange sto i fare for et liv i utenforskap. Hele innsparingen ble tilbakeført til Nav, for å sikre tettere og raskere oppfølging av den samme gruppen. Høyres mål er å sørge for at flest mulig inkluderes i arbeidslivet. Da skal vi ikke bare stille krav, men også stille opp. Det mest usosiale vi kan gjøre er å la være å gjøre endringer i ordninger som ikke fungerer, eller i verste fall virker i mot sin hensikt, slik AAP-ordninger var da Solberg-regjeringen tiltrådte. Å reversere endringene i arbeidsavklaringspenger nå som ordningen endelig begynner å fungere etter hensikten er å gjøre folk en massiv bjørnetjeneste. Høyre vil skape rullebånd inn i arbeidslivet, ikke ut av det.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skiten rykker nærmere