Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødt lys for Dyrevernalliansen

I stedet for å etablere sine alternative merkeordninger inviterer jeg Dyrevernalliansen med på det store laget som hver dag arbeider for at vi skal ha god dyrevelferd i Norge.

Slik jeg kjenner den norske bonden vil hun at husdyrene skal ha det så godt som mulig, skriver  Olaug Bollestad.Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
Slik jeg kjenner den norske bonden vil hun at husdyrene skal ha det så godt som mulig, skriver Olaug Bollestad.Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Dyrevernalliansen har lansert sitt eget merke for dyrevelferd; Dyrevernmerket. Mens et fåtall produkter fra norsk landbruk passerer Dyrevernalliansens nåløye og får grønt lys, gir Live Kleveland i Nationen 16. juli rødt lys for dårlig dyrevelferd til store deler av norsk landbruk. Dette virker lite seriøst.

Les innlegget til Kleveland:

De aller fleste matvarene i butikkhyllene mangler derfor Dyrevernmerket. Varer som oppfyller minstekrav i offentlig regelverk blir hos Dyrvernalliansen kategorisert som røde. De få produktene som får grønt lys, kommer fra gårder som blir kontrollert av egne inspektører. For alle de andre, det store flertall av norske bønder, gir Dyrevernalliansen rødt lys uten å sjekke nærmere. De opplyser bare at de legger til grunn opplysninger fra produsentene, og at dyrevernalliansen derfor ikke gir noen garanti for hvordan dyrene har hatt det.

Annonse

Slik jeg kjenner den norske bonden vil hun at husdyrene skal ha det så godt som mulig. Det ligger ingen motsetning i å være glad i og stelle godt med dyr vi har først og fremst for å gi oss mat, - slik enkelte synes å tro.

De samme holdningene er grunntonen i dyrevelferdsloven, der det understrekes at vi skal ha respekt for dyrene. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, sier dyrevelferdsloven. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

I Norge har vi et omfattende offentlig regelverk for velferd for produksjonsdyr. Regelverket er blant de aller strengeste i verden. Gjennom Mattilsynet har vi en landsdekkende tilsynsmyndighet med vide fullmakter til å føre tilsyn med dyrehold og bruke inngripende virkemidler.

Utviklingen av dyrehold og dyrevelferd har pågått i lang tid. Som samfunn må vi stole på at fagekspertisen er kompetent til å tale, gi råd og handle på vegne av dyrene. Årtier med forskning og utvikling har gitt oss et kunnskapsbasert regelverk. Underveis har vi gjort forbedringer som forbud mot halekupering, krav om kastrering utført av veterinær og med bedøvelse og smertelindring, madrass til kyr, løsdrift, beitekrav, miljøberikelser, brannvarsling og lysforhold. Smittsomme dyresykdommer som innebærer store lidelser for produksjonsdyr verden over, er i stor grad utryddet eller forebygget i Norge. God dyrehelse er viktig for dyrevelferd, samtidig vet vi at god dyrevelferd bidrar til god dyrehelse. God helse og avl på dyra, har gjort oss ledende innen dyrevelferd i global matproduksjon. Vi bruker minst antibiotika i matproduksjonen i verden. Og vi er i kontinuerlig utvikling.

I Norge har vi også en lang og sterk tradisjon for tett samarbeid mellom myndigheter og næring. Dette omfatter alt det forebyggende arbeidet, all sykdomsovervåkingen og kontrollprogrammene, forskningen og beredskapsarbeidet. Vel så viktig er utviklingen av produksjonssystemene og alt det gode «vedlikeholdsarbeidet» som utføres. Bondens daglige registreringer av dyrene, systematisk dokumentasjon av velferdsparametere, jevnlige besøk av veterinærer, rådgivere, KSL-revisorer og Mattilsynet, samt kompetansekurs i dyrevelferd for de mest intensive produksjonene. Alt dette er transparente prosesser som både tåler og ønsker allmenn oppmerksomhet

Jeg mener det er viktigst for dyrevelferden i Norge å arbeide for at vi også fremover har et generelt godt dyrevelferdsregelverk og at alle dyreholdere etterlever gjeldende regelverk. I stedet for å etablere sine alternative merkeordninger inviterer jeg Dyrevernalliansen med på det store laget som hver dag arbeider for at vi skal ha god dyrevelferd i Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Villsvin – en trussel mot svinehelsa