Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødgrønne sentraliseringsmyter

Nei, offentlige arbeidsplasser sentraliseres ikke fra Nord-Norge til Oslo.

Livet i Nord-Norge og Distrikts-Norge for øvrig er bedre enn sitt rykte, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen
Livet i Nord-Norge og Distrikts-Norge for øvrig er bedre enn sitt rykte, skriver leserbrevforfatteren. Foto: Siri Juell Rasmussen

Mens landet går så det suser under dagens regjering, og særlig i distriktene, forsøker de rødgrønne å skape en fortelling om at regjeringen sentraliserer. Særlig offentlige arbeidsplasser «sentraliseres» til Oslo. Tallenes tale er klar: det stemmer ikke.

Ved å gjøre kloke politiske reformer og tilpasninger i tråd med teknologiske fremskritt, har altså Norge, særlig etter 2. verdenskrig, klart å blitt ett av verdens rikeste og mest demokratiske velferdssamfunn. Med små forskjeller, også mellom bygd og by.

Sentralisering i det politiske ordskiftet er gjerne definert som at offentlige arbeidsplasser i distriktene forsvinner og sentraliseres bort fra Nord-Norge og til Oslo. Det er særlig dette Senterpartiet og resten av den politiske venstresiden beskylder den borgerlige regjeringen for i distrikts-debatten.

I 2013 var det ca 95.500 offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. I 2018 er det ca 99000 offentlige arbeidsplasser. Altså en økning på cirka 3500 offentlige arbeidsplasser i Nord Norge etter fem år med dagens regjering.

Altså helt motsatt av den rødgrønne fortellingen om Nord Norge.

Annonse

Når vi i tillegg vet at næringslivet i Nord-Norge og distriktene går veldig godt, skaper nye jobber og skriker etter arbeidskraft til ledige stillinger, så er det kanskje snart på tide å løfte blikket, slutte å snakke usant om offentlig sentralisering og heller snakke pent om mulighetene i distriktene?

For det synes ikke helt å ha nådd inn hos de rødgrønne nedsnakkingskameratene at de 30 kommunene med størst vekst i sysselsetting er distriktskommuner, og at 45 av de 50 kommunene i Norge med lavest ledighet er distriktskommuner.

Skal vi sammen klare å snu flyttestrømmen, er vi avhengige av et ordskifte som bygger opp under verdiskapning og optimisme i distriktene, ikke nedsnakker hvor godt det går, og hvor gode liv man kan leve – i den vakreste delen av Norge, nemlig distriktene.

Høyre vil legge til rette for videre vekst i distriktene ved å satse på samferdselsutbygging, slå ring om handelsavtaler med våre viktigste handelspartnere og satse på en skole som løfter elevene.

Kanskje kan vi for fremtiden diskutere hvordan vi skal løfte distriktene fremfor å bruke tiden på å klage på «Oslo»?

Neste artikkel

Gjete Kongens kyr