Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riktig å gå til rødt nivå

2021 startet ikke som vi alle hadde håpet. Smittetallene var stigende, og smitten sprer seg til nye områder. Vi ser dessverre flere tegn til at en ny smittebølge kan være på vei.

Jeg håper vi så snart som mulig kan gå tilbake til en situasjon der de fleste skoler i landet kan drive på gult nivå, og der vi har kontroll over smitten, skriver Guri Melby. Foto: Berit Roald / NTB
Jeg håper vi så snart som mulig kan gå tilbake til en situasjon der de fleste skoler i landet kan drive på gult nivå, og der vi har kontroll over smitten, skriver Guri Melby. Foto: Berit Roald / NTB

Derfor måtte vi handle raskt da vi fikk anbefalinger fra helsemyndighetene, og be ungdomsskolene og videregående skoler over hele landet gå til rødt nivå på kort varsel.

Nationens debattleder Hans Bårdsgård skriver i en kommentar 8. januar at han mener det er dårlig idé å også innføre rødt nivå på skoler i områder med lite smitte.

Les kommentaren til Hans Bårdsgård:

Dessverre var situasjonen så uoversiktlig og smittetallene så høye rett etter juleferien, at regjeringen så seg nødt til å iverksette nokså strenge nasjonale tiltak for å få kontroll med situasjonen. Tirsdag etter nyttår hadde vi det høyeste smittetallet som er målt i Norge under pandemien hittil, med 930 tilfeller.

Vi har sett at smitten sprer seg til nye kommuner, også de som nesten ikke har hatt smitte før. Mange har reist i forbindelse med jule- og nyttårsferinga, og det er ikke gitt at heller Namsskogan, som Bårdsgård bruker som eksempel, går fri fra smitte.

Annonse

Bårdsgård mener regjeringens løsning vil spre ensomhet, isolasjon og sosiale problemer hos sårbare barn og unge. Som kunnskaps- og integreringsminister er også jeg bekymret for konsekvensene korona-pandemien kan få for barn og unge på sikt. Og nettopp fordi det er så viktig å holde skoler og barnehager åpne, kan det være riktig å ty til strenge tiltak i perioder.

Her vil jeg minne om at i Danmark, som tidligere har hatt en ganske lik situasjon som i Norge, er smittetallene så høye at de nå anbefaler kun digital undervisning for alle elever i videregående skole. Og det er jo nettopp på grunn av de sårbare elevene at dette er en situasjon vi må unngå for enhver pris. Derfor mener vi det var riktig å gå over på rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler nasjonalt rett etter nyttår.

Det er også viktig å huske på at når vi driver på gult tiltaksnivå, og det oppstår smitte på en skole eller i en barnehage, er det veldig mange som havner i karantene. På rødt nivå vil færre havne i karantene dersom noen blir smittet. Selv om skolene er på rødt nivå, skal elevene fortsatt ha undervisning på skolen, men hvis smitteverntiltakene gjør det nødvendig, kan de for eksempel ha kortere dager eller annenhver dag.

Jeg vil også understreke at elever med særlige behov som ikke kan ivaretas når skolene har redusert åpnings- eller oppholdstid, skal ha et fysisk tilbud på skolen. De som har særlig behov for å være på skole og SFO til vanlig tid hver dag, skal få lov til det.

Å sette tiltaksnivået i ungdomsskolen og videregående til rødt nivå i hele landet frem til 19. januar, var en konsekvens av det økende smittenivået. Med økende smitte i befolkningen generelt, også på nye steder i landet, øker risikoen betraktelig for at også elever er smittet.

Da mener vi det var riktig å gå til rødt nivå i skolene for en periode.

Jeg håper vi så snart som mulig kan gå tilbake til en situasjon der de fleste skoler i landet kan drive på gult nivå, og der vi har kontroll over smitten. Med vaksinering, håndvask og avstand håper og tror jeg at vi snart er tilbake til en mer normal situasjon for alle landets barn og unge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Med sommerferien kommer jordmorkrise – i år igjen