Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alvorlig mangel ved Riksrevisjonens rapport

Riksrevisjonen gjør det lett for seg selv.

Riksrevisor: Per Kristian Foss. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix
Riksrevisor: Per Kristian Foss. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

I innledningen til Riksrevisjonens rapport heter det: "Rammene for rovviltforvaltningen er fastsatt av Stortinget gjennom behandling av St.meld. nr. 15 (2003–2004) Rovvilt i norsk natur, jf. Innst. S. nr. 174 (2003–2004), og representantforslag 163 S (2010–2011), omtalt som rovviltforliket av 2011."

Annonse

St.meld.nr 15 er ikke det mest naturlige utgangspunkt for å vurdere norsk rovviltforvaltning. Meldingen fører nemlig videre sentrale hovedlinjer fra St.meld. nr. 35 fra 1997 uten å ta dem opp til kritisk vurdering, Det betyr at Riksrevisjonen avskjærer seg selv muligheten til å vurdere konsekvensene av den feiltolking av Bernkonvensjonens bestemmelser som stortingsflertallet la til grunn ved behandlingen i 1997.

Det er en meget alvorlig mangel ved rapporten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen