Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Revirkamp i rovdyrforvaltningen

Det har i lengre tid pågått en revirkampen mellom rovviltnemndene og Klima- og miljødepartementet om rovdyrsoner i tamreinområdene.

Rein og rovdyr: Nordland er langt og smalt og har helt ekstraordinære utfordringer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Rein og rovdyr: Nordland er langt og smalt og har helt ekstraordinære utfordringer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Riksrevisjonen har nå også meldt seg på med kritikk av sentrale myndigheter fordi de ikke har ryddet opp i uenighetene.

Føringene fra Klima- og miljødepartementet er effektiv sonering, oppdeling i store prioriterte rovdyrområder og store nok beiteområder med god avstand mellom de ulike områdene.

Innenfor prioriterte rovdyrområde er terskel høy for felling. Når det er kamp om arealene, eller alt for trangt (som i gamle Nord-Trøndelag og Nordland) blir dette umulig. Alt er tamreinområde og kalvingsland for tamrein ligger spredt omkring i hele arealet. Rovviltnemndene har prøvd å redde næringene med å redusere arealet på rovdyrområdene. Departementet svarer med høyere terskel for å ta ut skadegjørere i rovdyrområdene.

Departementet pålegger rovviltregionene å lage større rovdyrsoner, men nekter å komme med innrømmelser som at det kan gi lavere terskel for uttak av skadedyr når flere av beiteområdene havner i prioriterte rovdyrsoner.

Annonse

Dermed blir det overtydelig at effektiv sonering, med store sammenhengende rovdyrområder vil ødelegge for beitebrukerne som rammes.

Og når det, som i lange smale Nordland, er innlysende at det er umulig med effektiv sonering, låser det seg fullstendig. Ingen beitebrukere eller oppegående regionale politikere vil frivillig begi seg inn i forhandlinger med departementet på slike vilkår.

Derfor er situasjonen slik den er. Norsk rovdyrforvaltning har ingen verktøy for å løse opp i slike situasjoner. Departementet kjenner kun to arealtyper; beiteområder og rovdyrområder. Konfliktnivået blir bare enda høyere fordi dette oppfattes som at departementet nekter å innrømme at Nordland er langt og smalt og har helt ekstraordinære utfordringer.

Riksrevisjonen påpeker, med rette, mangelen på effektiv sonering i slike tamreinområder. Og den påpeker generelt de store utfordringene med sonering i tamreinrområder.

Departementet på sin side, svarer i brev til riksrevisjonen at de har tro på sonering i tamreinområder.

Situasjonen er fastlåst, slik den har vært i 10 år i revirkampen mellom rovviltnemnda i Nordland og Klima og miljødepartementet.

«Alle» vet at det er umulig med effektiv sonering mellom rovdyr og beitedyr i Nordland. Denne revirkampen kommer til å fortsette helt til regjering eller storting er villig til å løfte hodet ut av sanden og se på kartet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen