Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Respekt for dyr

Det er ikke nytt at dyrevelferd blir forsøkt bortforklart ved hjelp av hersketeknikker.

Reagerer: Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Reagerer: Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Etter å ha hørt meg fortelle om ulike dyrs evner i et radioprogram, sauser stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sammen gjengivelser av fakta med personlige opplevelser i Nationen 23.07, og krydrer det hele med å latterliggjøre både dyrene og meg.

Det er ikke nytt at dyrevelferd blir forsøkt bortforklart ved hjelp av hersketeknikker. Det er likevel litt overraskende at dette fortsatt skjer i 2019, fra en rikspolitiker som burde vite bedre. I løpet av de siste tiårene har forskning gitt et stort tilfang av kunnskap om dyrs evner og behov. Spørsmålet er i hvilken grad denne kunnskapen legges til grunn for driftsmåtene i det intensive landbruket. Det er et politisk spørsmål om lovverket og støtteordningene i landbruket reflekterer vitenskapelig kunnskap i tilstrekkelig grad. Landbruket har ikke enerett på å mene noe om dette. Det angår oss alle, og ikke minst dyrene.

Annonse

Tidligere i sommer sendte NRK en dokumentar som avslørte grove brudd på dyrevelferdsloven i norsk svinenæring. I denne situasjonen valgte Pollestad, som næringspolitisk talsperson for Senterpartiet, å forholde seg ualminnelig taus. Nå velger han altså å bruke sin stemme til å latterliggjøre den samme dyregruppen.

Dyrevelferdsloven har et formål om å bidra til respekt for dyr. Å respektere dyr kan man vanskelig gjøre uten å ta hensyn til hvem de er. Dyr som lever i intensivt landbruk i Norge, som høner og griser, har rasjonelle og emosjonelle evner. De tenker og føler, og har ønsker som blant annet er motivert av grunnleggende adferdsbehov.

Å benekte eller snakke ned noens evner og behov, kan ikke betegnes som et forsøk på å hjelpe dem. I debattene etter NRKs dokumentar ble dårlige holdninger trukket frem som en hovedårsak til lovbruddene og den omfattende dyremishandlingen. Det er kanskje ikke så rart om norske svinebønder nedvurderer dyrevelferd, når en fremstående landbrukspolitiker som Pollestad velger å fokusere på å latterliggjøre dyrevern fremfor å snakke det opp. Det blir neppe bedre holdninger i landbruket hvis ikke lederskikkelser i næringen selv gjør et ærlig forsøk på å respektere dyr. Politikere som Pollestad bærer et ansvar.

Jeg vil oppfordre Pollestad til å bruke 20 minutter av sommeren på å se filmen «La oss spørre dyrene», om dyrs evner og behov. Den er produsert av Association for the Study of Animal Behaviour og forskere ved Universitetet i Cambridge og Universitetet i Bristol, og ligger på YouTube. Filmen er beregnet til bruk på barneskoler, men vurdert ut fra Pollestads kommentarer, tyder mye på at den kan være opplysende også for ham. Grunnleggende kunnskap om dyr kan på flere måter være nyttig for en politiker som ønsker bidra til fremtidens landbruk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hun må finne en milliard. Kjapt.