Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rent, norsk storfekjøtt – ja takk!

Det er ikke ofte lederen i kjøttfeprodusentenes organisasjon er enig med SV. Men denne gangen er han det.

Norsk kjøttfe utnytter norske ressurser hele sommerhalvåret. Om vinteren fôres det i all hovedsak med norsk grovfôr dyrket på arealer som ofte ikke egner seg for annet enn grasproduksjon, skriver Erling Gresseth. Foto: Mariann Tvete
Norsk kjøttfe utnytter norske ressurser hele sommerhalvåret. Om vinteren fôres det i all hovedsak med norsk grovfôr dyrket på arealer som ofte ikke egner seg for annet enn grasproduksjon, skriver Erling Gresseth. Foto: Mariann Tvete

I Nationen 29.08.20 kan vi lese at helespolitisktalsmann i SV, Nicholas Wilkinson, er svært bekymret når det gjelder import av antibiotikaresistens via importerte kjøttvarer. Det er kanskje ikke så ofte lederen i kjøttfeprodusentenes organisasjon Tyr er enig med sentrale SV-politikere om landbruk. Men denne gangen er han det. For dette er ikke bare et helsepolistiskspørsmål, men også i høyeste grad et landbrukspolitiskspørsmål. Hva slags mat skal vi ha?

Les saken med SVs Nicholas Wilkinson:

Ifølge Nortura Totalmarked er det vanligst med import fra Tyskland når det gjelder helslakt av storfe. I Tyskland bruker man generelt i landbruket 30 ganger så mye antibiotika som i Norge. I 2017 ble det solgt antibiotika til bruk i landbruket tilsvarende 89 milligram per kilo kjøtt i Tyskland. I Norge er tallet 3,1. I Norge har vi helt siden den moderne avlen startet hatt fokus på helse og holdbarhet i avlsmålene, dessuten har veterinærvesenet svært gode systemer som sikrer at det bare er syke dyr som behandles og de behandles ikke mer enn de trenger.

Norsk kjøttfe utnytter norske ressurser hele sommerhalvåret. Kua går sammen med kalven sin, og den vokser opp på melk og gress. Over 50 prosent av det årlige totale matbehovet for ku og kalv, hentes fra beite på inn og utmark.

Om vinteren fôres det i all hovedsak med norsk grovfôr dyrket på arealer som ofte ikke egner seg for annet enn grasproduksjon. I tillegg gis det nødvendige vitaminer og mineraler, og litt kraftfôr. Mye av kraftfôret som benyttes består av norske råvarer. Tyr har vært en pådriver for at Felleskjøpet skulle komme med et kraftfôr som er uten soya og palmeolje. Nå er dette på plass, og alle testkandidater på Staur får fra i år slikt kraftfôr.

Annonse

Dette mener vi er sunne og rene produkter som vi tror forbruker foretrekker i motsetning til importkjøtt der en ikke helt vet hva dyra har fått i seg. Det er underdekning på norsk storfekjøtt – det har det vært lenge. Selvsagt er det flere grunner til det, Tyr mener uansett at det fortsatt må stimuleres til økt storfekjøttproduksjon med basis i ammekua.

I dag utgjør den totale importen 17.000 tonn (9.000 tonn på avtale og underskuddet som er 8.000 tonn) Man regner at ei ku produserer 280 kilo kjøtt i løpet av ett år. Dette betyr at vi mangler 60.714 kalver, og selvsagt tilsvarende antall kyr til å føde disse kalvene.

Dette viser en selvforsyningrad på storfekjøtt på om lag 83 prosent! Igjen, dette er rent, sunt kjøtt fritt for antibiotika. Det er bekymringsfullt at en ikke vil jobbe hardere for å tilby dette til den norske forbruker. Men uten bedring i økonomien for de spesialiserte storfekjøttprodusentene, vil flere gi seg, og melkekyr vil det bli færre og færre av.

Da bør både SVs Wilkinson, og alle vi andre bli virkelig bekymret for hva vi får i oss. De siste dagene har vi dessuten sett at enkelte dagligvarekjeder benytter lik forpakning på norske produkter og importert råvare. Dette gjør det svært krevende å være en bevisst forbruker.

Men, forbrukerne har makt. Ved å uttrykke sin bekymring, slik som Wilkinson gjør og fortelle at vi vil ha norske, rene produkter både gjennom ord og handling, kan vi håpe de som styrer vil lytte. Norske storfekjøttprodusenter skal produsere kvalitetskjøtt på norske ressurser i produksjonsformer som både er bærekraftig og ivaretar dyrevelferden. Ammekua er dessuten stadig viktigere for å opprettholde distriktslandbruket. Men vi kan ikke produsere på dugnad!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Stille som i graven fra landbrukstoppene