Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen om levedyktighet

Er vi forpliktet etter Bernkonvensjonen til å bevare en sørskandinavisk bestand?

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Den 15. juni i fjor så regjeringen seg nødt til å legge ut et dokument på egen nettside for å imøtegå den oppfatning at statsråd Elvestuen skulle ha sagt at vi etter Bernkonvensjonen ikke er forpliktet til å ha en egen levedyktig bestand av ulv i Norge.

Det lyktes dårlig. For Elvestuen hadde sagt nettopp det. Og det er en helt korrekt tolkning av Bernkonvensjonen.

Annonse

Men han hadde altså sagt en del i tillegg, blant annet dette: «Vi skal bidra til ivaretakelsen av den sørskandinaviske ulvebestanden, og kan ikke iverksette tiltak som truer bestandens overlevelse.» Dette utlegger det nye regjeringsdokumentet slik at vi skal ha ulv i Norge, for det er vi forpliktet til etter Bernkonvensjonen. For å sitere Elvestuen: «Vi skal bidra til ivaretakelsen av den sørskandinaviske ulvebestanden og kan ikke iverksette tiltak som truer bestandens overlevelse.»

Det er litt rart at det blir oppfattet som en nyhet at Norge ikke er forpliktet etter Bernkonvensjonen til å ha en egen levedyktig bestand av ulv. For det standpunkt inntok Regjeringsadvokaten på vegne av regjeringen allerede den 16. februar 2001. Men da var det til gjengjeld flunkende nytt! Og stikk motsatt av det stortingsflertallet hadde lagt til grunn ved behandlingen av den andre rovviltmeldinga i 1997. Og i årene etterpå har det vært vondt for verneorganisasjonene å overgi denne skansen. Men i 2001 var rovviltbyråkratene nødt for i det hele tatt å kunne felle ulv. Da kunne de nemlig vise til at den bestanden som skulle reduseres, ikke var en truet norsk bestand, men bare en «nesten truet» sørskandinavisk bestand.

Det naturlige oppfølgingsspørsmålet blir da: Er vi forpliktet etter Bernkonvensjonen til å bevare en sørskandinavisk bestand? Elvestuen & Co steiler nok over en slik uvitenhet om Bernkonvensjonen. For Bernkonvensjonens «organer» har jo etablert det faktum at denne bestanden eksisterer og følgelig har krav på «levedyktighet». Det skjedde i form av en «rekommandasjon», vedtatt av den faste komité.

Men for å si det som det er: Den forplikter ingen. Men over tid, med de rette valg av ord, lar det seg jo gjøre å få både politikere og andre til å tro at det er slik og at «forpliktelser» forplikter.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva skal vi med Venstre?