Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen har ansvar for fastlegekrisa

Den blå regjeringa (H, V og KrF) og støttepartiet Frp må ta ansvaret for at fastlegeordningen er i fritt fall og er i ferd med å kollapse i mange av landets kommuner.

En hån: Da kommunene etterlyste handling og mer penger fra regjeringen, kom helseminister Bent Høie med smuler, skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB
En hån: Da kommunene etterlyste handling og mer penger fra regjeringen, kom helseminister Bent Høie med smuler, skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB

Ifølge KS nærmer det seg et punkt der det er reell fare for at innbyggere vil miste nødvendige helsetjenester over store deler av landet. KS peker også på flere grep som burde gjøres med selve ordningen. Bla endre finansieringssystemet, endre legevaktordningen, gjøre det enklere å tilby leger fast ansettelser og tilrettelegge for gode faglige fellesskap.

Kommunene har subsidiert fastlegeordningen gjennom flere år, og subsidiene har økt årlig. Men det er grunnleggende feil at kommunene skal overby hverandre for å rekruttere leger. De kommunene med vakest økonomi vil tape. Pengene må og skal komme fra staten, gjennom nasjonalbudsjettet.

Bare i Harstad (hvor undertegnede bor) har kommunestyret bevilget 12 millioner kroner ekstra for å stabilisere ordningen. Det har vært viktig lokalt å sikre at vi beholder de legene og legesentrene vi har, at alle skal få tildelt fastlege og redusere belastningen for legene. Hadde ikke et samstemt kommunestyre tatt grep ville flere enn i dag stått uten fastlege.

Ikke alle kommuner er like godt stilt økonomisk som Harstad, og sliter med å ansette leger. Det gjelder spesielt i distriktskommuner. Den store ulikheten mellom kommunene har ikke regjeringen ofret mange tanker.

Annonse

I 2020 ble handlingsplan for allmennlegetjenesten lagt frem av regjeringen, der planen var å styrke tjenesten med 1,6 milliarder kroner fra og med samme år.

Men da kommunene i våres etterlyste handling og mer penger fra regjeringen, i forkant av revidert nadjonalbudsjett, kom helseminister Høie og regjeringspartiene med smuler i form av 75 millioner kroner for å "styrke" ordningen. Kravet og behovet i kommunene var på 500 millioner kroner.

Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn en hån mot kommunene og innbyggerne.

Senterpartiet har vært klar i sin kritikk av regjeringens håndtering av fastlegetjenesten. Vi har programfestet å prioritere tiltak som skal stabilisere og rekruttere til fastlegeordningen, og gjøre ordningen mer attraktiv for legene. Bla må listelengde og legevakt belastningen redusetes, basistilskuddet økes og ALIS-ordningen (allmennlege i spesialisering) gjøres nasjonal.

Dette vil sikre at legene bruker mer tid i møte med sine pasienter og mindre tid til byråkrati og administrasjon. Og ikke minst kommunene skal bruke sine midler til andre viktige helsetjenester, istedet for å dekke opp for en statlig oppgave.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En skranten sektor