Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen følger villsvin tett

Vi har treffsikre tiltak for å forvalte villsvinbestanden i Norge.

Bekymring: Regjeringen deler bekymringen med spredning av villsvin i norsk fauna og den alvorlige trusselen som særlig afrikansk svinepest representerer for dyrehelse. Foto: Mostphotos
Bekymring: Regjeringen deler bekymringen med spredning av villsvin i norsk fauna og den alvorlige trusselen som særlig afrikansk svinepest representerer for dyrehelse. Foto: Mostphotos

I Nationen den 23. februar ytrer president i Veterinærforeningen, Torill Moseng og overveterinær i Norsvin, Peer Ola Hofmo, misnøye med regjeringens tiltak mot villsvin, som de hevder at ikke treffer.

Regjeringen deler bekymringen med spredning av villsvin i norsk fauna og den alvorlige trusselen som særlig afrikansk svinepest representerer for dyrehelse. Dette er bakgrunnen for at regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område.

Det er videre politisk enighet om at handlingplanen skal følges opp, at tiltak skal gjennomføres innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven og at godt grunneiersamarbeid er avgjørende for effektiv jakt og bestandsreduksjon over tid, slik at regjeringens mål kan nås.

Jeg er glad for at grunneierorganisasjonene er så omforente om oppfølgingen av regjeringens mål for villsvin i Norge, slik det kommer til uttrykk i tilsvaret fra Villsvinprosjektet 25. februar. Dette er ikke å "toe sine hender". Det er å ha respekt for grunneierretten.

Annonse

Det er også en realitetsorientering om at stadig innvandring av villsvin fra Sverige vil kreve stor innsats over tid. Vi har ikke en "vente og se"-holdning. Handlingsplanen mot villsvin, som kom i november 2019, følges opp og de aller fleste anbefalte tiltakene er gjennomført eller påbegynt.

Det er blant annet lagt til rette for økt grunneiersamarbeid for mer effektiv jakt, etablert en ordning med godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin for overvåking av villsvinhelse, økt innsats for bestandsovervåking og -kartlegging, innført forbud mot fôring av villsvin og tillatt bruk av fastmontert kunstig lys ved åtejakt på villsvin.

Vi har også kommet langt i arbeidet med forslag til endring i viltloven for å tillate utvidet bruk av kunstig lys, herunder nattoptikk, ved jakt på villsvin.

Samlet sett mener jeg disse tiltakene er treffsikre for å forvalte villsvinbestanden i Norge slik regjeringen har bestemt. Det er likevel slik at både innretning og omfang av tiltak og virkemidler må tilpasses kunnskapsgrunnlaget. Jeg vil følge villsvintemaet tett framover.

Neste artikkel

Det bør ikkje løne seg å sleppe ut CO2