Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regenererende anekdoter

Det er veldig vanskelig å forstå hva som menes med at jorda er død, ødelegges eller utarmes av mineralgjødsel og plantevern.

Det finnes ingen støtte i forskningen på at det skal være signifikante forskjeller i jordlivet mellom ulike dyrkingssystemer, skriver Øystein Heggdal. Foto: Mostphotos
Det finnes ingen støtte i forskningen på at det skal være signifikante forskjeller i jordlivet mellom ulike dyrkingssystemer, skriver Øystein Heggdal. Foto: Mostphotos

I min kronikk “Regenerative ønskedrømmer” kritiserte jeg bevegelsen for ukritisk bruk av anekdoter som bevis for at praksisen fungerer. I sitt tilsvar til meg kommer agronom Trond Ivar Qvale med enda flere anekdoter om at praksisen fungerer, i tillegg til mistenkeliggjøring av mine motiver og flytting av målstengene med krav om at jeg skal redegjøre for hva mitt ideallandbruk er.

Les svarinnlegget til Trond Ivar Qvale:

Les Øystein Heggdals kronikk:

Dette er ikke en debatteknikk jeg har mye til overs for, men jeg skal forsøke å svare på det Qvale skriver om livet i jorda, som han påstår reduseres av driftsmidlene (underforstått: kunstgjødsel, plantevern, all tenkelig maskinteknologi) som det konvensjonelle landbruket kjøper inn. Qvale er langt fra den ene som påstår dette, mye av det samme skreiv Marie Aukrust i kronikken "Sats på det allsidige norske familiejordbruket" og Tina Bøe Buer i kronikken "Grøn framtid for bøndene".

Annonse

Men det er veldig vanskelig å forstå hva som menes med at jorda er død, ødelegges eller utarmes av mineralgjødsel og plantevern. Som jeg skreiv i den opprinnelige kronikken er moldinnholdet i jord der det dyrkes ettårige vekster noe lavere enn der det dyrkes flerårige vekster. Men det betyr da ikke at jorda er “død” for det.

Tvert imot har vi i Norge opp under en halv million dekar med såkalt bakkeplanert leirjord, arealer som på 60- og 70-tallet ble planert ut med bulldoser og bekkene lagt i rør for å lage jorder med en arrondering som passer kornproduksjon. Mye av jordsmonnet ble begravd og moldinnholdet i jorda var mange steder rundt null. Men også her ble det avlinger, i starten ikke så mye, men gradvis og over tid har dette blitt produktiv kornjord som eksempelvis på Romerike.

Vi startet altså med hva en på folkemunne kunne ha kalt “død” jord og laga produktiv kornjord og det med å bruke nettopp plantevern, mineralgjødsel og ettårig korn i årevis.

Det finnes heller ingen støtte i forskningen på at det skal være signifikante forskjeller i jordlivet mellom ulike dyrkingssystemer. På Nibio Apelsvoll har de kjørt systemforsøk i 30 år og det eneste de finner når de måler antall og mengde sopp og bakterier i jorda er at det varierer avhengig av tilført mengde organisk materiale. Hvis vi fjerner halmen og ikke bruker husdyrgjødsel blir det mindre sopp og bakterier. Om vi lar halmen ligge og i tillegg bruker husdyrgjødsel blir det flere. Men alle artene er fortsatt tilstede. Det er bare færre av dem. Kjemisk plantevern har ikke noe å si. Jordbearbeiding har ikke noe å si.

Hva betyr så alt dette? Vel egentlig ikke så mye. Vi dyrker ikke hvete for å maksimere antall bakterier eller antall arter bakterier i jorda. Vi dyrker hvete for å lage mat. Om denne eller denne måten å dyrke hvete på resulterer i 6 opphøyd i tiende eller tolvte potens (som Nibio fant på Apelsvoll) bakterier per gram matjord er ikke poenget.

Qvale må gjerne vifte dette bort som en del av en reduksjonistisk og industriell tankegang, som ikke ser helheten. At det ikke er holistisk nok. Men dette er altså det forskningen viser oss, dette er kunnskap som kommer fra det samme systemet som i utgangspunktet ga oss kunnskapen om mykorrhiza, meitemark, protozoer, nematoder og insekter. Uten dette systemet som stykker opp helheten i enkelte bestanddeler ville det bare ha vært jord. Som selvsagt er den holistiske måten å se på de brune greiene vi setter poteten i.

Hvordan regenerativt landbruk framfor annen type matproduksjon skal gi mer liv i bygda finnes det heller ingen dokumentasjon på. Vi får bare tro på disse folka som ikke en gang klarer å måle økning i moldinnhold i jorda rett da.

Og bare for å gjenta hva jeg er enig om med regenerativt-gjengen; mindre jordpakking og jordbearbeiding, mer bruk av jorddekkvekster, plantedekke i større deler av året, og mer vekstskifte er alt sammen gode tiltak som jeg håper kan brukes mer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Stille som i graven fra landbrukstoppene