Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Redusert kjøttproduksjon og -forbruk er sentralt for bedre dyrevelferd

Kritisk: Færre kyr er bra for oss, mener innsenderen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
Kritisk: Færre kyr er bra for oss, mener innsenderen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Jonas Sayed i Rogaland KrF skriver i Nationen 27. februar at "det er viktig at norsk matproduksjon innrettes med høyt fokus på dyrevelferd og miljø.» Det er flott at han mener det. Imidlertid bruker han resten av innlegget på å motsette seg et helt essensielt dyrevelferds- og miljøtiltak for landbruket, når han og fylkeslaget ikke vil jobbe for redusert kjøttproduksjon og -forbruk.

Det høye kjøttforbruket og volumfokuset i kjøttproduksjonen fører nemlig til høyt produksjonspress på dyra og bonden, og industrialisering av husdyrholdet. Dyra blir stående tett, med økt smittepress, og lever korte liv med lite utløp for atferdsbehov. Avl for høytytende dyr medfører smerter, vondt for å bevege seg og andre helseproblemer. Produksjonspresset og industrialiseringen er altså underliggende for de fleste dyrevelferdsutfordringene i landbruket.

Ifølge Bioforsk er dessuten redusert kjøttforbruk det mest effektive tiltaket for å få ned utslippene fra landbruket. Arbeidsgruppen som utredet klimatiltak for landbruket før de pågående klimaforhandlingene mellom landbruksorganisasjonene og regjeringen pekte på det samme. Husdyrproduksjon og særlig stor- og småfe har nemlig langt større klimagassutslipp, og krever langt mer areal enn plantebasert matproduksjon.

Lavere kjøttforbruk er også positivt for helsa og samfunnsøkonomien. Ifølge Helsedirektoratet er det rundt 30 milliarder å spare årlig dersom forbruket av rødt og bearbeidet kjøtt reduseres til nivået som gir minst sykdomsbelastning i befolkningen, 21,5 gram daglig. Besparelsen vil komme av at flere vil stå i jobb lengre, og reduserte utgifter til pleie av sykdom som skyldes for høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt.

Redusert kjøttproduksjon innebærer så klart ikke å legge ned norsk matproduksjon, slik Sayed frykter. Mat er vitterlig mer enn kjøtt. Selv om matjorda er begrenset er det potensiale for å produsere mer plantemat på norsk jord. Jord som kan brukes til korn, frukt og grønt brukes i dag til dyrefôr. I tillegg ligger matjord brakk. Samtidig er tonnevis av norskprodusert kjøtt på fryselager grunnet overproduksjon. Selvforsyningen av matkorn, frukt og grønt er lav, og mange forbrukere ønsker gledelig å spise mindre kjøtt.

Forholdene ligger altså til rette for å redusere kjøttproduksjonen til fordel for økt planteproduksjon. Nordlandsforskning har i tillegg funnet at selvforsyningsgraden vil øke fra 51 til opptil 80 prosent med 30 prosent redusert kjøttforbruk og vridning i produksjonen til mer plantevekster. Dette er enda en god grunn til at Sayed og Rogaland KrF bør gripe mulighetene ved redusert kjøttproduksjon og -forbruk, framfor å avskrive dem.

Dyrevernalliansen håper landbruksminister Olaug Bollestad vil ta et sentralt grep for en mer dyre- og miljøvennlig landbrukspolitikk, i motsetning til partifellen Sayed: Nemlig å stimulere til produksjon av vegetabilsk framfor animalsk mat der det er mulig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ei framtidsretta landbruksutdanning