Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reddar verkeleg DAB radiodagen?

Berre 15 DAB-kanalar? Det var då pjuskete, Audun Skjervøy.

Etter DAB-innføring: Norsk, dagleg radiolytting er på lågaste nivå i Europa, skriv Leif M. Synnevåg.  Foto: Aliona Pazdniakova
Etter DAB-innføring: Norsk, dagleg radiolytting er på lågaste nivå i Europa, skriv Leif M. Synnevåg. Foto: Aliona Pazdniakova

Har ikkje Torvmark og Digital Radio Noreg AS lova deg «meir enn 30»? Eg høyrer stadig om lyttarar som berre får inn ein kanal. Den heiter «No signal».

FM i mono rakk 99,9 prosent av Noreg. FM hadde geografisk dekning. DAB har befolkningsdekning. Sjuskete greier. Difor kan ikkje talet på DAB-kanalar plastre såret som FM-sløkkinga påførte norske radiolyttarar.

Les innlegget av Audun Skjervøy her:

Motstandarar av DAB? Eg kjenner berre misnøgde radiolyttarar. DAB-lyden er skral. Musikk i lav bitrate er komen for å bli, seiest det. Eg trur ikkje noko på det. Kina-plast kan jo gjere einkvar einstøing lukkeleg i nokre timar. Til batteria går tomme i øyreklokkene.

Vi DAB-kritikarar er opptekne av kvifor Noreg er einsame om å stenge det nasjonale FM-nettet, kvifor FM no er blitt forbode i dei fire største byane, og kvifor norske myndigheiter er sysselsett med å blidgjere to utanlandske selskap.

DAB-kritikarane er skeptiske til korleis NRK i den eine augeblinken opptrer som seriøs nyheitsformidlar, og i den neste augeblinken kan vere ansvarlege for kommunikasjonen ifrå Digital Radio Norge AS – altså dei som serverte den eine dab-løgna etter den andre.

Her er nokre kalde fakta: Norsk, dagleg radiolytting er på lågaste nivå i Europa. Lyttetida blant norske radiolyttarar er ein time lågare enn i EU. 8 av 10 norske DAB-lyttarar bur på landet.

Annonse

76 prosent av alle norske dab-lyttarar er over 40 år. DAB har ikkje skapt nokon verdiauke.

Den norske DAB-utbygginga er difor ei «dabitalisering» som Noreg er heilt aleine om i verda. Sveits har endå ein gong utsett å sløkke FM – til 2024. Kvifor?

Verdsstandarden FM og Internett er framtidas vinnarar i eit internasjonalt perspektiv. DAB vert difor berre ein parentes. Svært pinleg for Noreg. Digitalisering av radio skjer på Internett.

FM er ein tilgjengeleg naturressurs som er gratis å frigjere. Kvar einaste FM-aktør eig nemleg sitt eige sendeutstyr, og publikum har FM-mottak i alle radioar som er selde i Noreg dei siste 60 åra.

BBC Radio2 har no ein vignett som fortel om distribusjonen deira. Den seier mykje: «On your smartphone, on your smartspeaker, and on 95–99 FM......». Difor er DAB ei uttørka brud. Trass i at DAB er utbygd over heile Storbritannia, er dab no ikkje eit tema hos BBC. DAB – er nemleg dau.

«Når folk skal betale for NRK over skatteseddelen, har vi alle da også krav på muligheten til å få NRKs tjenester tilgjengelig på tilfredsstillende vis?» spør Siv Mossleth i Sp den 25. oktober i år retta mot statsråd Trine Skei Grande:

«Det er steder hvor det er vanskelig å få inn DAB. Det er også problemer å få inn dab i enkelte husstander.»

Då innlegget til Audun Skjervøy vart publisert i Nationen – var ikkje Ole Jørgen Torvmark sein med å kvittere i ei kvikk melding på Twitter:

«Må innrømme at jeg burde ha lest Nationen oftere. Kunne ihvertfall ikke sagt dette bedre selv».

Ein kan berre spekulere i korleis ein bonde med øyreklokker ute i åkeren freistar å framstå som ein reflektert DAB-lyttar. Han lyt freiste igjen. For denne gongen fell argumenta hans som nysådde korn i ei kald steinrøys.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvordan skal “vanlige folk” handle med verden?