Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rasende bønder og jegere på villspor

Ifølge NTB har tildelingen av inntektene fra TV-aksjonen i 2020 til WWFs arbeid mot plastforsøpling fått « … bønder og jegere til å rase. De varsler boikott av TV-aksjonen.»

Christian Børs Lind, rådgiver Naturvernforbundet. Foto: Martin Leander Brandtzæg/Naturvernforbundet
Christian Børs Lind, rådgiver Naturvernforbundet. Foto: Martin Leander Brandtzæg/Naturvernforbundet

Begrunnelsen er at WWF, i likhet med Naturvernforbundet, « … flere ganger har reagert på den norske forvaltningen av spesielt ulv». Men hva slags sammenheng skulle det være mellom norsk ulv og global plastforurensing?

Hvorfor skulle forsvar av en liten norsk ulvestamme gi grunn til å boikotte en aksjon mot klodens mest alvorlige forurensningstrussel? Er «rasende bønder og jegere», og ungene deres, unntatt fra mikroplastens skadevirkninger på økosystemer, livsgrunnlag og folkehelse? Hvor kortsynt er det «greit» å være?

Annonse

Naturvernforbundet er uenig med bondeorganisasjonene i saker som angår rovdyr, skog- og artsvern. Det hindrer ikke Naturvernforbundet i å stille opp sammen med de samme organisasjonene når det f eks kommer til jordvern. Med støtte-appeller foran Stortinget og på andre måter.

Skulle Naturvernforbundet la være å uttrykke enighet på områder som er viktige for oss alle, fordi vi er uenige på helt andre? Hva og hvem skulle tjene på det? På samme måte opptrer Naturvernforbundet side om side med jeger- og fiskeorganisasjoner i kampen mot utbygging av dyrebare vassdrag og en rekke andre saker, selv om vi er uenig om ulv.

Det mest forunderlige er likevel at «de rasende» ikke skjønner hvordan det slår tilbake på dem selv, og i verste fall på jegere og bønder som har mindre sans for koblingen. De sørger i stedet for at vandrehistorier om likegyldige bønder som pløyer ned landbruksplast o.l. får luft under vingene.

Mange jegere vil nok også betakke seg for stempelet de ufrivillig kan få når representanter for standen hevder at utrydding av ulv er viktigere enn klodens tålegrenser for mikroplast.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Aktivisme som ødelegger