Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Private barnehager har skapt mange arbeidsplasser

Roman L. Eliassen i Manifest Tankesmie beveger seg ut på syltynn is når han i Nationen hevder at «kommersielle velferdsaktører skaper ikke en eneste ny arbeidsplass».

Barnehager: Private barnehager har skapt nye arbeidsplasser, skriver Anne Lindboe. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Barnehager: Private barnehager har skapt nye arbeidsplasser, skriver Anne Lindboe. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Faktum er at private aktører i barnehagesektoren – også dem Eliassen oppfatter som kommersielle – i høyeste grad har skapt nye arbeidsplasser.

«Så lenge det er bred politisk enighet om at både barnehage- og helse- og omsorgstilbudet skal være offentlig finansiert, blir det ikke flere hender i velferden av at en virksomhet drives privat-kommersielt heller enn offentlig», skriver Eliassen.

Da forutsetter han at det offentlige klarer å bygge ut velferdstjenester like raskt alene som med bidrag fra private. Det er ikke alltid tilfelle. Barnehageforliket fra 2003 og flyktningkrisen fra 2015 er eksempler på at hvordan samarbeid mellom offentlig og privat sektor er nødvendig for å løse vesentlige oppgaver i samfunnet.

For 20 år siden gikk seks av ti barn mellom ett og fem år i barnehage. Ti år senere var tallet steget til ni av ti. Ulike private aktører sto for nesten to av tre nye barnehageplasser i de store utbyggingsårene etter barnehageforliket. Det er rimelig bred enighet om at samfunnet ville ikke klart å få så rask og god utbygging av sektoren uten bidragene fra de private.

Annonse

Ikke bare skapte denne innsatsen tusenvis av nye arbeidsplasser direkte. SSB/UiO-studien «Child care, parental Labor supply and tax revenue» viser dessuten at når ti nye barnehageplasser ble tatt i bruk denne perioden, gikk tre kvinner ut i fulltidsjobb, som uten tilgang på barnehageplass ikke ville gjort det.

I dag driver ulike private aktører omtrent halvparten av norske barnehager. Og det er det ingen grunn til at de ikke skal fortsette med. For når Eliassen skriver at «den private kapitalen og entreprenørånden bør stimuleres til å investere i produktiv, nyskapende virksomhet som vi kan leve av i fremtiden», undervurderer han grovt verdien av nyskaping og kvalitetsutvikling til beste for de aller minste.

Private barnehager utfordrer hver dag kommunene på pedagogisk innhold i tråd med familienes forventninger og behov. Ulike eiere – store og små – bidrar til et mangfold som er helt unikt innen offentlig finansiert velferd i Norge. Og nesten to av tre barnehager med registrert profil, er private.

Og hva med vilkår for ansatte og samfunnsøkonomi?

Mer enn 95 prosent av alle ansatte i private barnehager er omfattet av tariff. Ansatte med PBL-tariff – uansett selskapsform – har fullt ut konkurransedyktige lønns- og pensjonsytelser sammenlignet med ansatte som er omfattet av KS-tariffen.

Normene for voksentetthet og pedagogtetthet er like for alle barnehager, uansett eier. Sykefraværet er lavere i private enn i kommunale barnehager. Og samfunnet sparer ifølge Agenda Kaupang hvert år et milliardbeløp på å bruke private barnehager sammenlignet med om alle barnehager var kommunale.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kan uværsskyen over Erna ha en liten sølvkant?