Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Private barnehager - Anne Lindboe bløffer igjen

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I Nationen for 11. 9 skriver administrerende direktør i Private barnehagers landsforening, Anne Lindboe: "Og samfunnet sparer ifølge Agenda Kaupang hvert år milliardbeløp på å bruke private barnehager, sammenlignet med om alle barnehager var kommunale." Dette er en bløff Lindboe stadig gjentar, men som kjent - om en bløff gjentas blir den ikke mer riktig av den grunn.

Les svaret fra Anne Lindboe her:

Det er Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som har kommet med påstanden om at private driver billigere enn kommunene. Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har understreket at deres undersøkelse ikke sier noe om årsakene til forskjellene.

Annonse

I rapporten har Agenda Kaupang beregnet hva hver oppholdstime for et barn i alle private og offentlige barnehager koster i gjennomsnitt. Ifølge Agenda Kaupang var utgift per oppholdstime i offentlige barnehage 51,30 kroner, mens den i private var 45,80, altså en differanse på 5,50. Så multipliserte PBL denne differansen med antall oppholdstimer i offentlige barnehager og kommer fram til "det innsparte beløpet" - ca. 2,3 milliarder.

Men siden barnehagestrukturen i offentlig og privat sektor ikke er identisk, og heller ikke lønns- og pensjonsforhold - kan man ikke trekke en slik konklusjon. De kommunale barnehagene er ofte mindre, eldre og plassert ut fra behov - ikke markedsmuligheter.

PBLs påstand er like tåpelig som om man sammenligner kostnadene per elev i en grissgrendt kommune med mange små skoler/klasser, med utgiftene per elev i en bykommune med noen få store skoler.

Alle forstår at kostnadene per elev vil være lavere i bykommunen - men ingen vil vel hevde at dersom bykommunen overtok driften av skolene i den grisgrendte kommunen, så ville kostnadene per elev bli det samme som i bykommunen. Men det er altså et slikt regnestykke PBL bruker for barnehagesektoren.

I tillegg har man for barnehagesektoren en regel som sier at på kommunalt nivå skal tilskuddet per barn i private barnehager være det samme som kostnadene i offentlige barnehager. Tilskuddene til de private barnehagene beregnes altså på grunnlag av driftskostnadene i de - ofte små - kommunale barnehagene.

Fordi barnehagestrukturen varierer fra kommune til kommune, har dette ført til at det kan være store forskjeller på overføringene per barn til de private barnehagene. Disse forskjellene fra kommune til kommune har PBL selv har pekt på i sin høringsuttalelse til departementet.

Private barnehager gjør hva de kan for å overbevise allmennheten om at drift av barnehager ikke er spesielt lønnsomt. Det er tilbakevist av undersøkelser Telemarkforskningens har gjennomført for departementet. Hva som er fakta ser man når barnehager selges, da blir det tydelig at drift av barnehagene er meget "god butikk".

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vindkraft må forankres lokalt