Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Positiv til grunnrenteskatt

Det er vanskelig å ta med seg fjordene ut av landet.

Skatt: Skal oppdrettsnæringen betale grunnrenteskatt? Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Skatt: Skal oppdrettsnæringen betale grunnrenteskatt? Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ved kongelig resolusjon 7. september 2018 ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg, ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe, for å utrede beskatningen av havbruksvirksomheten.

Utvalget leverte sin utredning 4. november 2019, NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk. Finansdepartementet sendte saken på høring 04.11.19, med høringsfrist 04.02.20. I en artikkel i Nationen 06.02.20 fremgår det at mange er negative til forslaget om grunnrenteskatt.

Annonse

LO i Trondheim støtter flertallet i utvalget, som forslår å innføre grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen i Norge. Vi mener de som er imot utvalgets flertall tar feil når de frykter at investeringene stanser opp og at det er fare for utflagging. Oppdrettsnæringen rømmer ikke landet om det innføres grunnrenteskatt.

Utvalget anslår grunnrenten i oppdrettsnæringen til å være 20 milliarder kroner årlig. Grunnrente er fortjeneste ut over normal fortjeneste. Utvalget foreslår på bakgrunn av dette en skattlegging som vil innbringe syv milliarder kroner til felleskapet. Oppdrettsnæringen vil altså sitte igjen med 13 milliarder i tillegg til den normale fortjenesten. Her blir det ikke smalhans og null til investeringer.

Utvalget har sett på Norges konkurrentland. Ikke bare er Norge overlegent størst med 52 prosent av all oppdrettslaks i verden. Norge er etter utvalgets mening også det landet som har best forutsetninger for vekst i næringen, rett og slett fordi vi har beskyttede fjorder og sjøområder med gode strømforhold, og oksygenrikt vann med gunstig temperatur for havbruksvirksomhet.

Det er vanskelig å ta med seg fjordene ut av landet. I tillegg ligger Norge nærmest EU-markedet som har en sjølforsyningsgrad på bare 16 prosent på laks.

Norge er bygd opp på nasjonal kontroll av naturressursene, men dessverre har vi latt noen få store private konsern få kontrollen over de aller beste delene av fjordene våre. Det er en årlig gave på 20 milliarder kroner fra fellesskapet til de rikeste vi har i dette landet. Å kreve tilbake en mindre del av denne ekstraprofitten er en rimelig leie av våre felles fjorder.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norgesgruppen og naturinngrep